Fin dansk anatomibok

Artikkel

Det er etter hvert blitt atskillige lærebøker i anatomi for studentene, og mange ganger er det vanskelig å velge. De aller fleste er på et fremmed språk, så når det byr seg en anledning til å kikke på en lærebok forfattet på et nordisk språk, er det naturlig nok med en viss spenning man slår permene opp.

Den foreliggende læreboken er skrevet av et team danske leger. Dels er de anatomer fra Københavns Laboratorium for Funktionel anatomi og Biomekanik (tenk at noe slikt finnes!), dels kommer de fra danske røntgenavdelinger og nevrofysiologiske institutter. Boken tar da også sikte på å gi en spesiell innføring i biomekanikk, bildediagnostikk og kliniske undersøkelsesmetoder.

Det er blitt en riktig tiltalende bok, med en tradisjonell inndeling, men samtidig med tallrike kliniske eksempler i tekstbokser. Her er til og med en tributt til gamle Andreas Vesalius (1514 – 64), som var den første som utgav en anatomibok i moderne forstand. Det foreliggende verk er rikelig utstyrt med enkle og gode illustrasjoner, med røntgenbilder og biomekaniske kurver. Her har man faktisk det hele.

Likevel blir lesingen av boken litt spesiell, kanskje også litt tungvint, idet de enkelte musklenes funksjon sjelden nevnes under omtalen – det må man slå opp bak i boken for å finne. Der er det til gjengjeld en omfattende tabell over alle kroppens muskler, med deres utspring og fester, innervasjon, m.m. Man bør vel være litt kritisk her, for en videre omtale av muskelfunksjonen, f.eks. i hoften, savnes sterkt, idet den enkelte muskel jo som kjent kan virke på forskjellig måte dersom hofteleddet er bøyd eller strukket. Her angis funksjonen kun i såkalt 0-stilling.

Boken avsluttes med en forholdsvis fyldig anatomisk ordliste.

Bevægeapparatets anatomi er skrevet for medisinstudenter, men også for studenter i fysioterapi og idrettsfag. Da unge mennesker vel betrakter PC-en like så selvfølgelig som boken, er denne derfor utstyrt med en CD-ROM i et eget etui på bakpermen. Her kan man klikke seg inn på de forskjellige strukturer i kroppen, som demonstreres i form av anatomiske preparater, artroskopier, computersimulering, klinisk anatomi, MR, ultralydanatomi og kinetisk røntgen – i alt 69 preparater og undersøkelser. Dessverre var kun de bevegelige røntgenopptak og de anatomiske preparatene tilgjengelige på min maskin, selv om de var både informative og morsomme nok. På de øvrige preparatene fikk jeg beskjed om at ”no suitable decompressor could be found”, og at dette nok skyldtes at maskinens videoprogram burde oppdateres.

Litt synd at man åpenbart må ha siste nytt på datafronten for å få full glede av en ellers leseverdig bok.

Per Holck

Anatomisk institutt

Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler