Jeg har en drøm . . .

Aud L. Krook Om forfatteren
Artikkel
  • Jeg har en drøm om at en dag

  • – skal vi ikke lenger ha rusavhengige personer i Norge

  • – skal ingen leger initiere og/eller vedlikeholde rusavhengighet hos våre pasienter

  • – skal du som leser dette slutte å skrive ut resept på flunitrazepanpreparater

  • – skal du være restriktiv med benzodiazepiner og forsøke unngå langtidsbruk

  • – skal du forsøke å unngå resept på opioider og spesielt kodeinholdige medikamenter

  • – skal du avslutte alle ”kvoter” til rusavhengige

  • – skal flunitrazepam fjernes fra alle medisinrom på sykehus

  • – skal ikke pasienter i sykehus rutinemessig tilbys sovemedisiner

Det er ikke bare Martin Luther King som hadde eller har en drøm. Det er fremdeles grunn til å rette oppmerksomhet mot diskriminering av dem som har en annen hudfarge. Men det er like stor grunn til å rette oppmerksomheten mot alle dem som har et rusproblem. Disse finner vi blant mennesker med alle hudfarger, og hos oss er den store majoriteten mennesker som har vokst opp i Norge med norske foreldre og besteforeldre.

Vi vet at ca. 15 000 personer i Norge er intravenøse misbrukere. Vi vet at mange flere er avhengige av benzodiazepiner og opioider. Dette misbruket har vi som leger bidratt til. Mange har fått sin første benzodiazepintablett i forbindelse med sykehusopphold, og det man har fått i sykehus av spesialister er ”sikkert bra”. Mange primærleger har også falt for fristelsen til å skrive slike resepter. Det meste, vil jeg hevde, er gjort i god tro, av barmhjertighet eller i desperasjon – for det å skrive ”kvoter” var den minst dårlige av mange andre dårligere løsninger. Det er vanskelig å snu når man først har begynt.

I dag vet vi at dette er en farlig vei å vandre. Vi vet at medikamenter utskrevet på resept er medvirkende årsak til mange overdosedødsfall. Disse medikamentene injiseres og omsettes. Det er slik at en person som har misbrukt piller i mange år, ikke bruker flunitrazepam til å sove på, men til å ruse seg. Det er dessuten ulovlig å skrive slike resepter. Vi vet også at vi fratar dem som får slik ”kvotebehandling” muligheten til å rehabilitere seg. I dag er det sosialtjenesten som har ansvar for misbruksbehandling, og pasientene bør henvises dit.

Jeg har en drøm om at du som leser dette og har ”kvotepasienter”, skal forstå at du er inne på en farlig vei og at du bør forsøke å gjøre noe med det.

Anbefalte artikler