Når du blir gammel, vil geriaterne ha deg

Artikkel

”De fleste gamle er friske, men de fleste pasienter er gamle,” er en velkjent observasjon. Slik sett er det bekymringsfullt at geriatrien ikke har rykket høyere opp i det medisinske prestisjehierarki. Det er oppmuntrende å registrere entusiasmen, idealismen og det høye faglige nivå i dette viktige fagfeltet. Det gir håp for dem som er gamle i dag og for dem av oss som får muligheten til å bli gamle i fremtiden!

Charlotte Haug

Anbefalte artikler