Legefakta

Artikkel

Leger1

Innbyggere per lege1

1818²

90

10 448

1824

125

8 167

1830

130

8 588

1834

152

7 690

1844

259

4 996

1854

315

4 594

1860

334

4 800

1864

354

4 736

1870

415

4 193

1874

463

3 907

1880

565

3 400

1884

610

3 290

1890

696

2 881

1895

813

2 545

1900

890

2 519

1905

1 050

2 194

1910

1 188

2 012

1915

1 160

2 143

1920

1 346

1 969

1924

1 544

1 761

1930

1 770

1 591

1935

2 141

1 346

1940

2 357

1 265

1945

2 634

1 167

1950

3 330

 985

1951

3 407

  972

1952

3 508

  953

1953

3 611

  935

1954

3 698

  922

1955

3 769

 914

1956

3 824

  909

1957

3 890

  902

1958

3 917

  903

1959

3 958

  901

1960

4 066

  884

1961

4 135

  877

1962

4 243

  861

1963

4 408

  835

1964

4 556

  814

1965

4 681

  798

1966

4 847

  778

1967

5 020

  757

1968

5 175

  741

1969

5 412

  714

1970

5 665

  686

1971

6 014

  651

1972

6 338

  623

1973

6 717

  591

1974

6 996

  571

1975

7 302

  550

1976

7 630

  529

1977

8 022

  505

1979

8 345

  489

1981

8 981

  456

1982

9 329

  442

1983

9 722

  425

1985

10 110

  410

1990

12 952

  327

1991³

13 826

  309

1993

14 084

  305

1994³

14 497

  298

1995⁴

14 227

  306

1996⁴

14 718

  297

1997

14 907

  295

1998

15 376

  287

1999

16 050

  277

2000

16 658

  269

2001

17 436

  258

2002

18 335

  247

  • For årene 1999–2002 gjelder tallene per januar måned.

  • ¹ Merk at tallene omfatter både yrkesaktive og ikke-yrkesaktive.

  • ² Tallet gjelder «offentlige leger» og kan være for lavt.

  • ³ Tallene er fra Statistisk sentralbyrå og er trolig for høye.

  • ⁴ Tallene gjelder ved slutten av året.

  • Kilder: For årene 1995–2002 Den norske lægeforenings legeregister, for de fleste av årene 1860–1985 Statistisk sentralbyrå: Historisk statistikk 1994, ellers en rekke forskjellige andre kilder, se kildeangivelsen i Årbok for Den norske lægeforening 2000–01, side 338–41.For historiske tall for antall medlemmer av Den norske lægeforening, se Helsefakta i nr. 3/2001, side 379. Merk imidlertid at tallene ikke er sammenliknbare. For tall for yrkesaktive leger, se www.legeforeningen.no/index.db2?id=1458

Anbefalte artikler