Minileder

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Ragnhild Ørstavik
Kjetil Søreide
Kjetil Søreide
Erlend Hem
Åslaug Helland
Trine B. Haugen
Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Erlend Hem
Erlend Hem
Gisle Roksund

Medisin og vitenskap

Tobias Nieber
Elisabeth Holm Hansen
Gunnar Tschudi Bondevik
Steinar Hunskår
Jesper Blinkenberg
Janecke Thesen
Erik Zakariassen
Erik Zakariassen
Jesper Blinkenberg
Elisabeth Holm Hansen
Tobias Nieber
Janecke Thesen
Gunnar Tschudi Bondevik
Steinar Hunskår
Elisabeth Holm Hansen
Steinar Hunskår
Bjørn Otterlei
Niels Bentzen
Ove Kristian Austgulen
Jannike Øyen
Janne Hegna
Eirik Solheim
Håvard Kallestad
Knut Langsrud
Bjarne Hansen
Ingrid Sommer
Reidar Pedersen
Anne Gurine Egeland Høie
Per Nortvedt
Per Åsheim
Per Einar Uggen
Knut Aasarød
Petter Aadahl
Anne Berit Guttormsen
Randi Tangvik
Jan Hysing
Marjut Sarjomaa*
Karina Skog
Stian Lydersen
Renate Pettersen
Torgeir Engstad
Matti Viitanen
Ove Almkvist

Perspektiv og debatt

Ingrid S. Førde
Marianne Berner
Reidar Pedersen
Reidun Førde
Ingebjørg Buajordet
Steinar Madsen
Eli Berg
Grethe Kolloen
Hilde Pape
Bergljot Baklien
Ingeborg Rossow
Jon Henrik Laake
Jan C. Frich
Ingebjørg Gustavsen
Knut Hjelmeland
Liliana Bachs
Jørg Mørland
Halvor Næss
Kristoffer Lassen
Jørn Kjæve
Barthold Vonen
Arthur Revhaug
Bjarte Stubhaug
Steinar Hunskår
Petter Gjersvik
Per E. Børdahl
Per E. Børdahl
Espen Dietrichs

Aktuelt i foreningen

Anne Kjersti Befring
Anders Taraldset
Lise B. Johannessen
Einar Espolin Johnson

Oss imellom

Tore Fæstø
Svein Eriksson
Anders Thorn
Magne K. Fagerhol
Hans Erik Heier

På tampen

Kristin Bredal Berge