H. Næss svarer:

Halvor Næss Om forfatteren
Artikkel

Det foreligger noen få rapporter om assosiasjon mellom ulike rusmidler (utenom alkohol) og hjerneinfarkt hos unge voksne. I seks store populasjonsbaserte (1, 2) eller sykehusbaserte (3 – 6) studier med til sammen over 1 500 unge hjerneinfarktpasienter er imidlertid rusmiddelbruk bare rapportert i én undersøkelse fra USA. I den studien var 11,9 % av pasientene rusmisbrukere (6). I Hordalands-studien var det ingen sikre rusmisbrukere blant pasientene (2).

Anbefalte artikler