Med fokus på fistler

Artikkel

Medisinstudentenes humanitæraksjon MedHum arrangeres annethvert år. Årets aksjon er rettet mot vaginal fistel i Kongo.

Midlene fra aksjonen som finner sted i september, vil ifølge aksjonskomiteen bidra til å styrke kapasiteten til å behandle og forebygge vaginal fistler i DR Kongo. De innsamlede midlene vil bl.a. bli brukt til gratis fistelbehandling til kvinner for en periode på 12 måneder, opplæring av lokale leger og sykepleiere i behandling og forebygging av fistler, opplæring av lokale leger i fistelkirurgi, utsending av leger til helseinstitusjoner i Kongo for å utføre kirurgisk behandling der kompetanse ikke finnes og forebyggende tiltak, bl.a. kursing av jordmødre og sykepleier. I tillegg ønsker vil det bli opplysningskampanjer til befolkningen gjennom film og radio.

Les mer på: www.medisinstudent.no og www.crn.no

Se bildereportasje side 1406.

Anbefalte artikler