Gammelt nytt om stamceller

Espen Dietrichs Om forfatteren
Artikkel

Sanberg, CD

Sanberg, PR

Cell therapy, stem cells, and brain repair

391 s, tab, ill. Totowa, NJ: Humana Press, 2006. Pris USD 125

ISBN 978-1-58829-502-6

Denne boken er gitt ut som et bind i bokserien Contemporary neuroscience. Den består av 14 uavhengige kapitler skrevet av sentrale forskergrupper innen forskjellige deler av feltet. I disse kapitlene tar man for seg ulike typer stamceller og celler som potensielt kan brukes i celleterapi, og går igjennom en rekke forskjellige nevrologiske tilstander der celleterapi har vært eller kan bli forsøkt. De fleste kapitlene er skrevet som brede oversiktsartikler med fyldige referanselister, mens enkelte kapitler fokuserer mer på forfatternes egne resultater. Samlet gir kapitlene en bred oversikt over celleterapi.

Ifølge omslaget skal boken dekke feltet fra vitenskapelig, klinisk og etisk perspektiv, diskutere dagens utfordringer og retninger i celleforskning samt redegjøre for kommersielle og farmasøytiske implikasjoner ved celleterapi. Denne vide målsettingen gjør det imidlertid vanskelig å skjønne helt hvem som er målgruppe. Hvis hensikten er å gi en bred oversikt til alle interesserte, er det et stort problem at boken er skrevet på et internt vitenskapelig stammespråk med utallige forkortinger og ingen lister som forklarer disse. Derfor må man mistenke at boken først og fremst er skrevet for dem som allerede har et bein innenfor feltet.

Hvis forskere innen et ekspanderende felt som celleterapi skal ha interesse av en slik bok, må den være helt oppdatert. Dette er dessverre ikke tilfellet med denne boken. Bortsett fra i ett av kapitlene finnes det ikke referanser som er nyere enn fra årsskiftet 2003/04. Og en bok der referansene er mer enn tre år gamle, har mistet mye av sin vitenskapelige aktualitet allerede før den foreligger i bokhandelen. Både forskere og andre som ønsker seg en rykende fersk oppdatering på feltet celleterapi, bør vel derfor lete andre steder enn i denne boken.

Anbefalte artikler