Narkotika og misbruk av legemidler

Jørgen G. Bramness Om forfatteren
Artikkel

Verden helseorganisasjon

WHO expert committee on drug dependence

31 s. Genève: WHO, 2006. Pris CHF 14

ISBN 978-92-4-120942-7

Dette heftet er ingen bok, men snarere et møtereferat fra gruppen i Verdens helseorganisasjon som vurderer om et stoff skal oppfattes som et narkotikum og om legemidler medfører fare for misbruk. Ekspertgruppen med åtte medlemmer møtes jevnlig for å vurdere legemidlers «scheduling» – det som på norsk tilsvarer om legemidler skal gis utleveringsbestemmelser svarende til reseptgruppe B eller A. Heftet er utarbeidet etter møtet i mars 2006 der følgende stoffer ble vurdert med full gjennomgang: dronabinol (syntetisk δ9-tetrahydrocannabinol; viktigste aktive substans i cannabis), oripavin (med morfin som aktiv metabolitt), buprenorfin (virkestoffet i Temgesic og Subutex, butorfanol (syntestisk, partiell opioidagonist), ketamin (virkestoffet i Ketalar), khat og zopiklon (virkestoffet i Imovane). Følgende stoffer ble gitt en mindre omfattende gjennomgang: GHB og tramadol (virkestoffet i Nobligan).

Heftet inneholder bare korte referater fra ekspertgruppens drøftinger og bestemmelser. Det er interessant å lese dens vurderinger av farmakologi og misbrukspotensial, men heftet gir ingen formell gjennomgang av substansene som misbruksstoffer med studier eller kasusbeskrivelser. Det er således ikke mulig å etterprøve grunnlaget for komiteens vurderinger.

Dette forholdet berøres i referatets annen del der noen av komiteens arbeidsprosedyrer blir diskutert. Denne gjennomgangen er om mulig for de enda mer spesielt interesserte, men viser at komiteen vurderer å oppdatere sin arbeidsform. To ting av interesse i referatet nevnes til slutt: komiteen skal ta opp negative konsekvenser av bruk av selektive serotoninreopptakshemmere, og den ber om forståelse for at for «hard» klassifisering av legemidler i noen land kan forverre en allerede dårlig medikamenttilgang i andre land.

Ikke løp og kjøp. Denne omtalen trykkes for å gjøre den spesielt interesserte leser oppmerksom på denne kilden til informasjon. De fleste referatene ligger ute i fulltekst på nettet på www.who.int/substance_abuse/right_committee/en/index.html og kan lastes ned i Acrobat Reader og gjennomsøkes eller leses, og skrives ut på egen maskin.

Anbefalte artikler