Narkotika og misbruk av legemidler

Jørgen G. Bramness Om forfatteren

Verden helseorganisasjon

WHO expert committee on drug dependence

31 s. Genève: WHO, 2006. Pris CHF 14

ISBN 978-92-4-120942-7

Dette heftet er ingen bok, men snarere et møtereferat fra gruppen i Verdens helseorganisasjon som vurderer om et stoff skal oppfattes som et narkotikum og om legemidler medfører fare for misbruk. Ekspertgruppen med åtte medlemmer møtes jevnlig for å vurdere legemidlers «scheduling» – det som på norsk tilsvarer om legemidler skal gis utleveringsbestemmelser svarende til reseptgruppe B eller A. Heftet er utarbeidet etter møtet i mars 2006 der følgende stoffer ble vurdert med full gjennomgang: dronabinol (syntetisk δ9-tetrahydrocannabinol; viktigste aktive substans i cannabis), oripavin (med morfin som aktiv metabolitt), buprenorfin (virkestoffet i Temgesic og Subutex, butorfanol (syntestisk, partiell opioidagonist), ketamin (virkestoffet i Ketalar), khat og zopiklon (virkestoffet i Imovane). Følgende stoffer ble gitt en mindre omfattende gjennomgang: GHB og tramadol (virkestoffet i Nobligan).

Heftet inneholder bare korte referater fra ekspertgruppens drøftinger og bestemmelser. Det er interessant å lese dens vurderinger av farmakologi og misbrukspotensial, men heftet gir ingen formell gjennomgang av substansene som misbruksstoffer med studier eller kasusbeskrivelser. Det er således ikke mulig å etterprøve grunnlaget for komiteens vurderinger.

Dette forholdet berøres i referatets annen del der noen av komiteens arbeidsprosedyrer blir diskutert. Denne gjennomgangen er om mulig for de enda mer spesielt interesserte, men viser at komiteen vurderer å oppdatere sin arbeidsform. To ting av interesse i referatet nevnes til slutt: komiteen skal ta opp negative konsekvenser av bruk av selektive serotoninreopptakshemmere, og den ber om forståelse for at for «hard» klassifisering av legemidler i noen land kan forverre en allerede dårlig medikamenttilgang i andre land.

Ikke løp og kjøp. Denne omtalen trykkes for å gjøre den spesielt interesserte leser oppmerksom på denne kilden til informasjon. De fleste referatene ligger ute i fulltekst på nettet på www.who.int/substance_abuse/right_committee/en/index.html og kan lastes ned i Acrobat Reader og gjennomsøkes eller leses, og skrives ut på egen maskin.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler