Opinionsundersøkelse

Artikkel

Norsk Respons har som tidligere år, foretatt en opinionsundersøkelse i forkant av landsstyremøtet.

Undersøkelsen fant sted i tidsrommet 7. – 11. mai. Resultatene fra undersøkelsen vil bli presentert på en pressekonferanse på landsstyremøtets første dag.

Opinionsundersøkelsen stilte bl.a. spørsmål knyttet opp mot prioritering, i tillegg ble det stilt spørsmål om tilfredshet sist man var til behandling hos lege og om leger i Norge gjør en god jobb.

Opinionsundersøkelsen gir mulighet til regional oppmerksomhet om prioriteringsspørsmålene og andre spørsmål der det avdekkes forskjeller, både geografisk, politisk, kjønnmessig eller inntektsmessig.

Anbefalte artikler