For lite C-vitamin – for tidlig fødsel?

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Gravide kvinner som har en bestemt variant av et gen som er viktig for C-vitamintransport i kroppen, har økt risiko for å føde for tidlig.

Hans Christian Erichsen. Foto K. Halle

Slik konkluderer Hans Christian Erichsen i sin avhandling ved Universitetet i Oslo. Tidligere studier har antydet en sammenheng mellom lavt inntak av frukt og grønnsaker og for tidlig fødsel, og man har antatt at mangel på C-vitamin var årsaken. Erichsen og hans kolleger ved National Institutes of Health analyserte DNA hos nærmere 800 amerikanske gravide, hvorav 250 fødte for tidlig.

– Vi fant at kvinner med en vanlig variant av genet SLC23A2 hadde tre ganger høyere risiko for å føde for tidlig sammenliknet med kvinner som ikke hadde denne varianten. Dette mener vi styrker påstanden om at mangel på C-vitamin er en medvirkende årsak til for tidlig fødsel, sier Erichsen til Tidsskriftet.

En mulig forklaring er at kollagenet i fosterhinnene er avhengig av en tilstrekkelig mengde C-vitamin når fosterhinnene vokser og modnes gjennom svangerskapet, eller at C-vitamin beskytter fosterhinnene mot oksidativ skade ved infeksjoner.

I videre studier fant forskerne at en annen vanlig variant av det samme genet, SLC23A2, kan ha betydning i forhold til risiko for tykktarmskreft.

– Vi fant at personer med denne varianten har en redusert risiko for tykktarmskreft, sier Erichsen.

Han disputerte for Ph.D.-graden 24.3. 2007, med avhandlingen Single nucleotide polymorphisms in genes encoding vitamin C transport proteins and inflammatory cytokines: risk of colon adenoma and preterm birth.


SLC23A1: Gen som koder for et membranbundet Na+-avhengig C-vitamintransportprotein i tarm, lever og nyrer.

SLC23A2: Gen som koder for et Na+-avhengig C-vitamintransportprotein i cellemembranen til de fleste cellene i kroppen.

MnDPDP: Mangandipyridoksyldifosfat. Kontrastmiddel som frigir manganioner i blodet gjennom transmetallering, hovedsakelig med sinkioner.

Anbefalte artikler