Det nytter-prisen til Psykiatrisk legevakt, Oslo

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Psykiatrisk legevakt i Oslo er tildelt årets Det nytter-pris. Det nytter-prisen er et samarbeidsprosjekt mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Sosial- og helsedirektoratet, og deles ut til personer eller miljøer som har stått for nyskapende tiltak innen helse- og sosialsektoren. Vinnerne er plukket ut blant rundt 80 søkere, og førsteprisen er på 100 000 kroner.

  Psykiatrisk legevakt i Oslo har bygd opp kompetanse bl.a. i forhold til selvmordsvurderinger og innleggelsesvurderinger, og har et godt samarbeid med politiet. Juryens begrunnelse for utdelingen er at dette er et flott lavterskeltilbud som det er lett å komme til, og hvor ingen blir avvist. Juryen er imponert over hvordan legevakten lytter til brukerne og kontinuerlig gjør forbedringer. Det er ingen køer eller byråkrati, ingen blir avvist og åpningstiden er tilpasset brukernes behov, innenfor budsjettet, skriver Sosial- og helsedirektoratet. Ifølge juryen er Psykiatrisk legevakt en viktig arena for opplæring av medisinstudenter, og et sted de ansatte er stolte av å jobbe.

  Helseminister Syliva Brustad sa ved prisutdelingen at hun var imponert over den store innsatsen og engasjementet som ligger bak det de nominerte har satt i gang og har lyktes med.

  – Prisen er en anerkjennelse og honnør til noen av dem som gjør en ekstra innsats for å fornye og forbedre tjenestene i helse- og sosialsektoren, sa hun.

  Det nytter-prisens annenpris gikk til Spesialenheten ved Drammen psykiatriske senter (DPS), Sykehuset Buskerud, og deres samarbeid med kommunene. Dette er et tilpasset psykiatritilbud til utviklingshemmede med psykoser og store atferdsforstyrrelser. Ifølge juryen har DPS Spesialenheten funnet en måte å formidle sin kompetanse på som har resultert i kompetanseheving i kommunene.

  Det nytter-prisens tredjepris ble delt mellom Nordkapp kommune, med «Aktiv sommer i Nordkapp», og Trysil kommune med «Byggende barne- og ungdomsarbeid». Det førstnevnte tiltaket går ut på å gi positive sommeropplevelser til barn og ungdom i fellesskap med voksne, der lek, naturopplevelser, miljøbevissthet, lokalhistorie, kultur, fysisk aktivitet og praktisk læring er de viktigste elementene. Det sistnevnte er en oppvekstmodell med plan for byggende arbeid i kommunen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media