Artikkel

Tillitsvalgtopplæring høsten 2007

Forhandlings- og helserettsavdelingen i Legeforeningen arrangerer i 10. – 12.9. 2007 et A-kurs for nyvalgte tillitsvalgte fra alle tariffområder.

Kurset finner sted på Color Fantasy, Kielfergen som går mellom Oslo og Kiel. Kurset starter 10. september kl 11 og avsluttes ved ankomst Oslo 12. september.

For å kunne rekke de nyvalgte tillitsvalgte er yrkesforeningene oppfordret til å gjennomføre valg på nye tillitsvalgte så snart som mulig, slik at det ikke blir tidsnød med invitasjonene til kurset.

Siden kursdeltakerne kommer fra alle tariffområder vil temaene være av en karakter som favner alle tillitsvalgte. Medio november vil det bli arrangert og invitert til mer tariffspesifikke kurs.

Disse kursene vil bli arrangert som dagskonferanser på kursteder/hoteller nær Gardermoen.

Følg landsstyremøtet på nett!

Landsstyremøtet finner sted 22. – 24. mai. Du kan følge med på det som skjer under møtet ved å gå inn på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no

Internett-kurs i medisinsk etikk

Sentralstyret vedtok i sitt aprilmøte at det skal utvikles et Internettkurs i medisinsk etikk. Opplegget skal kunne brukes både individuelt, i grupper og som ressurs for undervisere i medisinsk etikk. Kurset vil være fleksibelt slik at hele eller deler av det kan brukes på flere måter. Materialet vil også være en læringsressurs som skal kunne brukes av foredragsholdere i tradisjonelle kurs, i gruppearbeid, i internundervisning osv.

I tilknytning til kurset vil det bli produsert tre videofilmer som viser tre ulike etiske dilemmaer. Prosjektbeskrivelsen er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av Hans Kr. Flaatten og Karsten Kehlet fra de fagmedisinske foreningene, Reidun Førde og Reidar Pedersen ved Senter for medisinsk etikk (SME) ved Det medisinske fakultet i Oslo og Bjørn Oscar Hoftvedt fra Legeforeningens sekretariat.

Britisk president i CPME

Dr Michael Wilks fra The British Medical Association er valgt til ny president i CPME, The Standing Committee of European Doctors, for perioden 2008 – 2009.

Valget skjedde på CPMEs møte i Warzawa lørdag 17. mars, i skarp konkurranse med franskmannen dr. Calloc’h. Dr. Montgomery fra Tyskland, ble ny 1. visepresident. Øvrige visepresidenter for neste valgperiode er dr. Fjeldsted (Island), dr. Radziwill (Polen) og dr. Calloc’h.

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=119163

Pasientsikkerhet på EUs agenda

Dr A. Rys, direktør i DG SANCO (Directorate General for Health and Consumer Affairs), var spesielt invitert til CPMEs møte i mars for å informere om EUs rolle innen helse. Han løftet blant annet frem at pasientsikkerhet står høyt på agendaen når DG SANCO diskuterer felles utfordringer og utvikling av helsesektoren. Dr. Rys fremhevet at pasientsikkerhet skal være et forbedringsarbeid hvor man legger vekt på å lære av sine feil, både individuelt og på systemnivå, fremfor å fokusere på skyld og sanksjoner.

Danske leger jubilerer

Den danske legeforeningen (Lægeforeningen) feirer 150 år i 2007. Lægeforeningen ble stiftet i Korsør i 1857 og Lægemødet som er danske legers svar på landsstyremøtet, ble i slutten av april avholdt i stiftelsesbyen Korsør. De danske legene drøftet om de fortsatt skal ha en struktur med en desentralisert representasjon og hvordan den skal se ut, et tema som har skapt stor debatt. Strukturreformen i det danske helsevesentet var også blant temaene.

Les mer: www.laeger.dk

Anbefalte artikler