Stor oppslutning om tillitsvalgtkurs i Helse Nord

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

I slutten av mars var 34 tillitsvalgte samlet på kurs i regi av Troms legeforening. De fleste var helt ferske i sine verv.

I løpet av det to dager lange kurset fikk deltakerne en innføring i avtaleverket som regulerer legenes arbeidsforhold i sykehus, bl.a. arbeidsmiljøloven, Hovedavtalens A1 og A2 og ferieloven..

– Jeg er glad for å se så mange nye ansikter på dette kurset, sa Jo-Endre Midtbu. Han er foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø og var en av kursarrangørene. – Jeg mener at opplæring av tillitsvalgte er en av Legeforeningens hovedoppgaver. Det å få ut informasjon og kunnskap er viktig og nødvendig, og det er derfor inspirerende å være engasjert i dette arbeidet, sa han.

– På dette kurset har vi stor oppslutning fra Nordland og Troms hvor så og si alle helseforetakene og også Overlegeforeningen og Yngre legers forening er representert. Vi har derimot ikke lykkes å få med noen deltakere fra Finnmark denne gangen. Det er synd, men grunnen til det er nok at de sliter med å rekruttere tillitsvalgte der, sa han.

– De fleste som er med på dette kurset er på sitt aller første tillitsvalgtkurs. De som jobber i samme region står overfor mange av de samme problemstillingene i sin hverdag, og det er fint å knytte kontakter slik at man senere kan utveksle erfaringer, sa Midtbu.

Kristin Pettersen og Rolf Arne Iversen, henholdsvis tillitsvalgte ved Nordlandssykehuset i Bodø og Universitetssykehuset i Nord-Norge Harstad, er begge nye som tillitsvalgte. Etter halvgått kurs er de begge fornøyde og proppfulle av ny informasjon.

– Det har vært mye nytt stoff å fordøye, men veldig lærerikt. Ikke minst har det vært nyttig å treffe andre tillitsvalgte i regionen og å knytte kontakter. På den måten blir terskelen lavere for å ta kontakt for søke råd ved en senere anledning, sa de begge.

Anbefalte artikler