Kun brystkompresjon ved resuscitering?

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Brystkompresjoner alene kan være godt nok når tilskuere skal redde liv, ifølge en japansk studie. Norske og europeiske eksperter er ikke enig.

Fortsatt best med 30 kompresjoner og to innblåsninger. Foto Marianne Otterdahl-Jensen/Norsk Luftambulanse

Man har brukt mye ressurser på å lære opp befolkningen i munn-til-munn-metoden, men mange kvier seg pga. ubehag eller engstelse for smitte.

Japanske akuttmedisinere har gjennomført en prospektiv studie av mer enn 4 000 pasienter med hjertestans utenfor sykehus (1). Når ambulansepersonell kom til stedet, noterte de hvorvidt tilskuere hadde forsøkt gjenoppliving, og hvordan. Enhver form for gjenoppliving ga signifikant økt sannsynlighet for at pasienten overlevde uten alvorlige men. Kunstig ventilasjon ga ingen tilleggseffekt i forhold til brystkompresjoner alene.

– Vi anbefaler ikke å droppe munn-til-munn-metoden, sier overlege Kjetil Sunde ved Anestesiavdelingen, Ullevål universitetssykehus. Befolkningens kunnskap om hjerte-lunge-redning er annerledes i Japan enn i Norge. Overlevelsen i denne studien var lavere enn det vi oppnår i Norge, blant annet fordi andelen tilskuere som gjør og behersker hjerte-lunge-redning er lavere.

– Brystkompresjoner kan være tilstrekkelig de aller første minuttene etter stans, men deretter er oksygentilførsel avgjørende. Dessuten er ventilasjoner viktigere ved drukning, ved lungesykdom og hos barn. Det aller viktigste at man gjør noe. Dersom tilskuere ikke vil eller kan munn-til-munn-metoden, er brystkompresjoner alene et godt alternativ, sier Sunde.

Anbefalte artikler