Russiske og norske leger på felles faglig kurs i Finnmark

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

For første gang ble det i mars arrangert et felles faglig kurs for russiske og norske leger i Kirkenes.

President Torunn Janbu var til stede på kurset sammen med Karin Straume, som er fylkeslege i Finnmark. Foto Lisbet T. Kongsvik

Det var regionsutvalg Nord som arrangerte kurset i samarbeid med fylkeslegen i Finnmark og Finnmark legeforening. Kurstemaet var KOLS og type 2-diabetes. I tillegg til det faglige kurset ble deltakerne gitt en innføring i hvordan norsk og russisk primærhelsetjeneste er bygget opp. Torunn Janbu, Legeforeningens president, var til stede under deler av kurset, blant annet for å informere om Legeforeningens etter- og videreutdanning og internasjonale engasjement.

Ønsker flere felles kurs

De russiske deltakerne besto av ti allmennleger fra Arkhangelsk fylke og ti allmennleger fra Murmansk fylke. I tillegg til legene var det 20 russiske sykepleiere blant kursdeltakerne.

– Vi fikk ideen om et felles faglig kurs våren 2005. Da hadde vi besøk av en delegasjon russiske leger som var med på en rundreise i Finnmark for å se på hvordan primærhelsetjenesten er bygget opp her, fortalte Karin Straume som er fylkeslege i Finnmark og en av kursarrangørene. – Dette kurset har vært svært vellykket og utover det faglige har det vært et spennende møte med et russisk primærhelsevesen som er i sterk endring. Vi håper å kunne følge opp med et nytt faglig kurs ved en senere anledning, sa Straume.

Kontakt over landegrensene

Rolf Jørgen Bredesen, fastlege på Sømna i Helgeland, var en av de norske deltakerne på kurset. – Det er mitt første møte med det russiske helsevesen, og det er interessant å høre hvor engasjert de nå er i arbeidet med å styrke primærhelsetjenesten og å få ned antall sykesenger. Det har også vært spennende å treffe kolleger som jobber med det samme som deg, men under ganske andre forhold, sa han.

På samme nivå innen diabetes

Harald Sunde som til daglig jobber som fastlege ved Kirkenes legesenter var foredragsholder på kurset om type 2-diabetes. – De russiske legene var interessert, og vi hadde en god dialog, sier Sunde. – Jeg fikk også inntrykk av at de er på samme nivå som norske leger innen diabetes, men det synes som om hvert fylke i Russland, i dette tilfelle Murmansk og Arkangelsk, har forskjellige opplegg for sine diabeteskontroller. For eksempel fortalte noen at oppfølgingen ved hjelp av blodprøven HbA1c, som brukes fast i Norge for evaluering av blodsukkerkontroll, ikke var så mye brukt i Russland, mens andre fortalte at de bruker denne prøven mye, sier Sunde.

– Det har vært interessant å få et innblikk i russisk primærhelsetjeneste, sier kursdeltaker Rolf Jørgen Bredesen og kursleder Harald Sunde. Foto Lisbet T. Kongsvik

Alle foredragene på kurset ble holdt på norsk med russisk tolkning, men Sunde var den eneste foredragsholderen som i tillegg stilte med både norsk og russisk tekst på sine presentasjonsfoiler.

Anbefalte artikler