Mangan gir økt kontrast ved MR

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Kontrastmiddel for magnetisk resonanstomografi som frigir mangan, kan bidra til å skille mellom friske og infarktskadede områder i hjertet.

Mangan er et av de få metallene som kan brukes til å gi økt kontrast ved MR. Likevel er bare ett kontrastmiddel med mangan på markedet: MnDPDP er godkjent for lever-MR, brukes intravenøst, og frigir manganioner i blodet. Arne Skjold og kolleger ved Institutt for sirkulasjon og billeddiagnostikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har sett på om dette kontrastmidlet kan brukes ved MR av hjertet.

– Det interessante med manganinoer er at de ser ut til å akkumuleres i frisk hjertemuskulatur, men ikke i de delene av hjertet som er skadet etter infarkt. I tillegg gir ionene kontrasteffekt ved MR. Dette er kjent fra dyreforsøk, men er ikke prøvd ut i mennesker. Vi prøvde ut kontrastmidlet på friske frivillige, og så at selv lave doser gir markert og forlenget kontrasteffekt i friske hjerter, sier Skjold.

Kontrastmidlet ble også prøvd på ti pasienter som nylig var utskrevet fra sykehus etter førstegangs hjerteinfarkt. Hos hver pasient ble et antatt skadet område sammenliknet med et antatt uaffisert område.

– Våre data viser at opptaket i skadede områder var lavere enn i uaffiserte områder. Det er derfor grunn til å forske mer på bruk av manganbaserte kontrastmidler, sier han.

Skjold forsvarte avhandlingen Magnetic resonance kinetics of manganese dipyridoxyl diphosphate (MnDPDP) in human myocardium for dr.med.-graden 1.2. 2007.

Anbefalte artikler