Bør appendisitt behandles med antibiotika?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Antibiotikabehandling kan erstatte appendektomi ved akutt appendisitt, mener svenske forskere, men norske kirurger er uenig.

Appendektomi har vært den foretrukne behandling av appendisitt i over 100 år. I noen små ukontrollerte studier har man forsøkt antibiotikabehandling i stedet for operasjon, men først nå foreligger resultatene av en randomisert studie (1).

Studien omfattet 252 menn i alderen 18 – 50 år, hvorav halvparten fikk antibiotika intravenøst i to dager etterfulgt av peroral behandling i ti dager. Hvis symptomene ikke ga seg innen et døgn, ble pasientene operert.

I antibiotikagruppen ble 86 % bedre uten kirurgisk behandling, 18 ble operert innen 24 timer og sju hadde perforert blindtarm. Innen ett år etter behandlingen hadde 14 % i antibiotikagruppen fått appendisittsymptomer på nytt.

– Appendisitt er fortsatt en klinisk utfordring, spesielt hos barn, eldre og kvinner. I denne studien har man undersøkt menn under 50 år med ukomplisert appendisitt, sier stipendiat Kjetil Søreide ved Stavanger universitetssjukehus.

– Studien har flere svakheter, blant annet for liten statistisk styrke til å hevde at det ikke er forskjell mellom behandling med antibiotika eller appendektomi. Det ville ha krevd opp mot 1 000 pasienter (2).

De med påvist eller mistenkt perforasjon ble ekskludert. Likevel forekom perforasjon hos 9 % i antibiotikagruppen mot 5 % i kirurgigruppen. Appendektomi, både initialt og i oppfølgingsperioden, må betraktes som «mislykket» antibiotikabehandling. Således viser vi at antibiotika er signifikant assosiert med økt risiko for komplikasjoner (OR 2) i forhold til appendektomi (2).

Tallene i den svenske studien taler imot behandling med antibiotika alene, og appendektomi bør utføres ved sterk klinisk mistanke om akutt appendisitt, sier Søreide.

Anbefalte artikler