Landsstyremøte på Kongsberg

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen avholder i år sitt landsstyremøte på Kongsberg 22. – 24. mai. Det skal velges nytt sentralstyre og en rekke helsepolitiske spørsmål skal diskuteres, bl.a. prioritering og pasientsikkerhet. Legeforeningens statusrapport om prioritering er vedlagt dette nummeret (gjelder leger i Norge, andre finner rapporten på Legeforeningens nettsider). Mer om landsstyremøtet finnes i Aktuelt i foreningen (s. 1422 – 6). Fullstendig saksliste og alle saksdokumenter er dessuten tilgjengelig på www.legeforeningen.no. Nettsidene vil også bli oppdatert mens møtet pågår.

Anbefalte artikler