Doktoravhandlinger

Artikkel

www.uio.no/tavle/store/enhet/1/640.html

Lars Frich, dr.med. Radiofrequency ablation of liver tumors. An experimental and clinical study. Utgår fra Kirurgisk avdeling og Intervensjonssenteret, Rikshospitalet. Disputas 14.4. 2007.

Bedømmelseskomité: Arild Horn, Gastrokirurgisk seksjon, Kirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus, Dag Rune Olsen, Institutt for kreftforskning, Rikshospitalet-Radiumhospitalet og Ola Røkke, Gastrokirurgisk seksjon, Kirurgisk avdeling, Akershus universitetssykehus, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Ivar P. Gladhaug og Atle Bjørnerud.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Stian Knappskog, Ph.D. Germline genetic alterations affecting CDKN2A, MDM2 and CDKN1A in melanoma and breast cancer patients. Utgår fra Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi og Molekylærbiologisk institutt. Disputas 30.3. 2007.

Veiledere: Per Eystein Lønning og Johan Lillehaug.

Tambudzai Kanhema, Ph.D. LTP mechanisms in the dentate gyrus in vivo: BDNF signaling, translation control, and gene function. Utgår fra Institutt for biomedisin. Disputas 30.3. 2007.

Kjetil Rommetveit, dr.art. Biotechnology: action and choice in second modernity. Utgår fra Senter for Vitenskapsteori, Det historisk-filosofiske fakultet. Disputas 30.3. 2007.

Maura Pugliatti, Ph.D. Epidemiological studies of multiple sclerosis in a Sardinian population, insular Italy – cluster studies and health status. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin, Det medisinske fakultet. Disputas 30.3. 2007.

Oleg Tsinkalovsky, Ph.D. Time-dependent clock gene expression in mouse and human stem and progenitor cells. Utgår fra Gades Institutt, Seksjon for patologi. Disputas 30.3. 2007.

Veileder: Ole Didrik Lærum.

Astrid Tenden Stormorken, dr.med. Hereditary colorectal cancer. Utgår fra Seksjon for arvelig kreft, Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Disputas 13.4. 2007.

Veileder: Pål Møller.

Elena Danilova, dr.med. Immune response to diphteria and tetanus toxoids: maintaining protection. Utgår fra Institutt for indremedisin, Det medisinske fakultet. Disputas 11.4. 2007.

Veileder: Haakon Sjursen.

Ina Hjelland, dr.med. Lifestyle aspects in functional dyspepsia. Influence of relaxation and meals on vagal activity, gastric accommodation and symptoms. Utgår fra Institutt for indremedisin, Det medisinske fakultet. Disputas 17.4. 2007.

Veileder: Trygve Hausken.

Anbefalte artikler