Bruk av rusmidler kan føre til hjerneslag

Ingebjørg Gustavsen, Knut Hjelmeland, Liliana Bachs, Jørg Mørland Om forfatterne

I Tidsskrift nr. 6/2007 er temaet hjerneslag belyst med flere artikler. Bortsett fra at høyt alkoholkonsum ble nevnt som en mulig risikofaktor, hadde alle artikkelforfatterne konsekvent unnlatt å nevne bruk av rusmidler som risikofaktor for hjerneslag. Spesielt i artikkelen om hjerneinfarkt hos unge voksne (1) savnet vi et avsnitt om dette.

Det er godt dokumentert at rusmiddelbruk kan medføre økt fare for både cerebrale infarkter og intracerebrale blødninger (2, 3). Særlig er det velkjent at sentralstimulerende rusmidler som amfetamin, metamfetamin, kokain og ecstasy kan ha slike effekter (4 – 6). Også for cannabis er det rapportert tilfeller av hjerneslag hos unge voksne, og flere kasuistikkrapporter er publisert (7 – 9).

1

Næss H. Hjerneinfarkt hos unge voksne Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 751 – 3.

2

Brust JC. Clinical, radiological, and pathological aspects of cerebrovascular disease associated with drug abuse. Stroke 1993; 24: I129-I33.

3

Sloan MA, Kittner SJ, Feeser BR et al. Illicit drug-associated ischemic stroke in the Baltimore-Washington Young Stroke Study. Neurology 1998; 50: 1688 – 93.

4

Perez JA jr., Arsura EL, Strategos S. Methamphetamine-related stroke: four cases. J Emerg Med 1999; 17: 469 – 71.

5

Kaku DA, Lowenstein DH. Emergence of recreational drug abuse as a major risk factor for stroke in young adults. Ann Intern Med 1990; 113: 821 – 7.

6

McEvoy AW, Kitchen ND, Thomas DG. Intracerebral haemorrhage and drug abuse in young adults. Br J Neurosurg 2000; 14: 449 – 54.

7

Mateo I, Pinedo A, Gomez-Beldarrain M et al. Recurrent stroke associated with cannabis use. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005; 76: 435 – 7.

8

Mesec A, Rot U, Grad A. Cerebrovascular disease associated with marijuana abuse: a case report. Cerebrovasc Dis 2001; 11: 284 – 5.

9

Mouzak A, Agathos P, Kerezoudi E et al. Transient ischemic attack in heavy cannabis smokers – how «safe» is it? Eur Neurol 2000; 44: 42 – 4.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler