Bruk av rusmidler kan føre til hjerneslag

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskrift nr. 6/2007 er temaet hjerneslag belyst med flere artikler. Bortsett fra at høyt alkoholkonsum ble nevnt som en mulig risikofaktor, hadde alle artikkelforfatterne konsekvent unnlatt å nevne bruk av rusmidler som risikofaktor for hjerneslag. Spesielt i artikkelen om hjerneinfarkt hos unge voksne (1) savnet vi et avsnitt om dette.

  Det er godt dokumentert at rusmiddelbruk kan medføre økt fare for både cerebrale infarkter og intracerebrale blødninger (2, 3). Særlig er det velkjent at sentralstimulerende rusmidler som amfetamin, metamfetamin, kokain og ecstasy kan ha slike effekter (4) – (6). Også for cannabis er det rapportert tilfeller av hjerneslag hos unge voksne, og flere kasuistikkrapporter er publisert (7) – (9).

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media