Tverrfaglig læreverk i palliasjon

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Cooper, J

  Stepping into palliative care 1 og 2

  Bd 1: Relationships and responses. Bd 2: Care and practice. 2. utg. 466 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe, 2006. Pris GBP 44

  ISBN 1-85775-793-9 ISBN 1-85775-792-0

  Dette læreverket i to bind retter seg mot sykepleiere, leger og sosialarbeidere i primærhelsetjenesten, enten de har noe erfaring med lindrende behandling eller ikke. Verket er ment som en introduksjon til feltet. Redaktøren Jo Cooper er spesialsykepleier i palliasjon og har mange års erfaring fra hospice og fra primærhelsetjenesten. Det er ytterligere 17 bidragsytere. De representerer flere helseprofesjoner – leger, psykologer, sosialarbeidere og sykepleiere. Alle har erfaring fra palliativ virksomhet i enten Storbritannia eller Nord-Irland.

  Begge bøkene er inndelt i 16 kapitler, noen med figurer og samtlige med oppgaver i relasjon til kapitlenes tema. Oppgavene har som formål å få leseren til å reflektere over egen praksis og egne tanker og følelser knyttet til ulike dilemmaer.

  Den andre boken er mer konkret med hensyn til hvordan man kartlegger pasientens behov og så finner en best mulig løsning på de problemene som avdekkes. Kapitlene dreier seg om ulike kliniske problemstillinger, som smertebehandling, munn- og sårbehandling hos alvorlig syke og døende pasienter, terminal uro og håndtering av pårørendes behov. Boken retter seg mot det tverrfaglige behandlingsteamet, med særlig vekt på sykepleierens og legens behandlingsmessige utfordringer. I større grad enn det første bindet kan dette andre brukes som oppslagsverk når klinikeren står overfor konkrete problemer. Verkets styrke ligger i den systematiske tilnærmingen til de ulike problemstillingene man kan komme opp i som behandler av alvorlig syke og døende pasienter, og slik sett har redaktøren lyktes i å gi en lærerik og nyttig innføring i et nytt og voksende fagfelt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media