Flerlinger, flerlinger, flerlinger

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kilby, M

  Baker, P

  Critchley, H

  Multiple pregnancy

  298 s, tab, ill. London: RCOG Press, 2006. Pris GBP 48

  ISBN 987-1-904752-22-6

  Økningen i antall flerlingsvangerskap de siste 30 årene skyldes bl.a. faktorer som eldre fødende og assistert befruktning, men også forhold vi ikke har noen god forklaring på. Årsaken er først og fremst en økning i antall svangerskap med toeggede tvillinger, men assistert befruktning gir også økt sannsynlighet for eneggede tvillinger. Fremdeles er perinatal sykelighet og dødelighet høyere enn i svangerskap med ett barn.

  Resultatet av den 50. studiegruppens arbeid er munner ut i den beste og mest oppdaterte boken vi for tiden har om flerlingsvangerskap.

  Listen over de 21 deltakerne i gruppen og de ytterligere 15 som har bidratt i kapitlene viser en imponerende bredde. Men så mange medforfattere fører til mange gjentakelser. Kapitlene omhandler epidemiologi, assistert befruktning, genetikk og misdannelser via praktiske obstetriske problemer til konsekvenser for barn, foreldre og familie.

  Det iøynefallende svakeste kapitlet handler om hvordan gravide med tvillinger skal forløses. Forfatteren, Jon F.R. Barret fra Toronto, oppfatter at Hannah og medarbeidere i Term Breech Trial har gitt det endelige svar på hvordan barn som ligger i seteleie skal komme til verden. Han ser også lyst på at en tilsvarende studie, Twin Birth Study, skal gi oss sikre svar på hvordan vi bør forløse ved tvillingsvangerskap. Når det er sagt, også dette kapitlet er verdt å lese, problemene løftes frem i lyset og referanselisten er nyttig.

  Dette er en svært god bok, som drøfter flerlingsvangerskap tverrfaglig. Den hører hjemme ikke bare i sykehusbiblioteket, men også fødsels- og barneleger som arbeider med flerlingsvangerskap, bør anskaffe den til eget bibliotek.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media