Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Krise i Bulgarias helsevesen

Korrupsjon, personalmangel og stor misnøye med lave lønninger har ført til stor vansker for helsetjenesten i Bulgaria, ifølge The Lancet (1).

Regjeringen har gjennomført en rekke helsereformer etter 1998. Det er bl.a. innført lovregler for obligatorisk og frivillig helseforsikring, et nasjonalt helseforsikringsfond er etablert, og flere offentlige sykehus er privatisert. Men verken pasienter, leger eller sykepleiere er fornøyde. Flere fagforeninger for leger og andre helsepersonellgrupper har gjennomført demonstrasjoner i de store byene med krav om høyere lønn og større bevilgninger til helsevesenet. Mange leger og sykepleiere har flyttet til utlandet. Ifølge tall fra helsedepartementet arbeider nå om lag 20 000 bulgarske sykepleiere i utlandet og om lag 29 700 i hjemlandet (mot nesten 60 000 i 1990) (1).

Selv om bulgarsk lov sier at helsetjenester skal være gratis og tilgjengelig for alle, fungerer ikke systemet slik for mange. Flere private helsetilbud, delvis drevet av leger ved offentlige sykehus, er etablert. Det er også eksempler på ren korrupsjon der leger ved offentlige sykehus ber om ekstrabetaling fra pasienter for å gjennomføre visse undersøkelser og inngrep.

Mens lederen for den bulgarske legeforening sier at det bulgarske helsevesen er i krise, og krever omfattende politiske grep, benekter helseministeren at det er en krise. Legene protesterer og krever høyere lønn, mer og bedre finansiering, øremerking av fondsmidler og bedre lovgivning. Myndigheten planlegger på sin side å privatisere flere sykehus.

Anbefalte artikler