Behandlingsråd ved epilepsi

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

To store studier gir enkle retningslinjer for behandling av epilepsi – kanskje i enkleste laget for norske forhold.

Mulighetene for medikamentell behandling av epilepsi er heldigvis mange. Med flere ulike medikamenter og få sammenliknende studier kan det imidlertid være vanskelig å finne gode retningslinjer for hvilke pasienter som skal tilbys hva.

I en uavhengig multisenterstudie fra Storbritannia har man sammenliknet opptil fem forskjellige antiepileptiske legemidler (1, 2). I korthet viste resultatene at lamotrigin hadde best effekt mot partiell epilepsi, mens pasienter med generaliserte anfall eller uspesifikk diagnose hadde best nytte av valproat.

– Resultatene dekker et behov for retningslinjer i behandlingen av epilepsi, men studien setter søkelyset i særlig grad på effekt og i liten grad på bivirkninger. Utslett forekommer ofte ved bruk av ordinære karbamazepintabletter, som ble brukt i denne studien, men sjelden ved retardformuleringer. Videre er vektøkning et stort praktisk problem ved bruk av valproat. Dette nevnes bare så vidt, sier professor Erik Taubøll ved Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet-Radiumhospitalet.

– Det er store forskjeller mellom Storbritannia og Norge. I England har de langt færre nevrologer, og de fleste epilepsipasientene behandles av primærlege. Dette øker behovet for denne typen bastante behandlingsråd. I Norge går de fleste epilepsipasientene til spesialist. Derfor har vi mye bedre anledning til å vurdere den enkelte pasient, og hva som passer best for vedkommende, mener Taubøll.

Anbefalte artikler