Vår kliniske hverdag

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Studd, J

  Tan, SL

  Chervenak, FA

  Progress in obstetrics and gynaecology

  Bd 17. 472 s, tab, ill. London: Churchill Livingstone Elsevier, 2006. Pris GBP 46

  ISBN 978-0-443-10313-1

  Serien Progress in obstetrics and gynaecology er kommet noe uregelmessig siden 1981. Nå foreligger et nytt bind bare et år etter det forrige (1). Serien har vært en stor suksess, første bind kom i sju opplag. Det er stadig verdt å lese. Serien har i alle år gitt nyttige oversikter over sentrale kliniske problemer.

  Etter 25 år innfører redaksjonen en endring, Nord-Amerika trekkes inn, både på redaktør- og forfattersiden. Og, håper Studd og forlaget, på kjøpersiden. Serien har hittil hatt stor betydning i Storbritannia og Europa, men liten på den andre siden av Atlanterhavet. 30 kapitler med 60 forfattere gir en bred og autoritativ oversikt. Og jeg kan ikke finne ett kapittel der jeg tenker at dette var et sært tema. Kapitlene går rett inn i vår kliniske hverdag.

  Frank Chervenak åpner med et meget innsiktsfullt kapittel om etikk, der både kvinnens og fosterets autonomi tas i betraktning. Etikk står sentralt også i det neste kapitlet, som omhandler utviklingen av stamcelleterapi. Etikk er, slik Chervenak & McCullough uttrykker det, «an essential dimension of obstetrics and gynaecology». Det er ikke tilfeldig at faget har stått i frontlinjen for norsk offentlig etikkdebatt, fra 1960-årenes abortdiskusjoner, via ultralyddiagnostikk og assistert befruktning til stamcelleterapi.

  Det er vanskelig å fremheve spesielle kapitler, men det er vanskelig å tenke seg gynekologer som ikke er interessert i økende maternell alder og svangerskap, blødninger før og etter fødsel, fremskritt i anvendelse av dopplerundersøkelse, hvordan selve fødselen kan vurderes, skader med rifter og fistler etter fødsel, embolisering av myomer, laparoskopisk håndtering av endometriose eller hormonell subsitusjonsbehandling og brystkreft. Og så videre.

  I referanselistene finner jeg Kiseruds arbeid om ductus venosus, ellers er det få norske navn denne gangen.

  Serien er en selvfølge i sykehusbibliotek, men selv kolleger som anskaffer få bøker årlig. bør ha denne med i innkjøpskurven. Det gjelder både sykehusleger og praktiserende spesialister. Her er mye for pengene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media