Utrygghet blant sykehuslegene i Kirkenes

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

En stor gruppe leger møtte opp da Torunn Janbu, Legeforeningens president og Kenneth Johansen, leder i Finnmark legeforening, besøkte Kirkenes sykehus i mars.

Det har lenge vært vanskelig å rekruttere tillitsvalgte blant sykehuslegene i Finnmark, og dette var en av foranledningene til at Janbu og Johansen ønsket å møte legene ved sykehuset.

På møtet ga flere av legene uttrykk for at de følte usikkerhet knyttet til sykehusets fremtid. Manglende informasjon fra ledelsens side ble nevnt som et stort problem.

– Vi må kikke i avisen for å få vite noe om sykehusets fremtid. Der kan vi lese at snart den ene, snart den andre avdelingen ved sykehuset skal legges ned. Slikt skaper frustrasjon, stor utrygghet og gjør det også vanskelig å rekruttere folk til stillinger her, ble det sagt.

– Jeg har vært ansatt her i tre år og det har kun vært oppmerksomhet mot å legge ned og ikke på å bygge opp. Hvorfor ikke se på hva vi kan gjøre? spurte en av de yngste legene. Det ble sagt at den store utryggheten blant legene om fremtiden, manglende reell medvirkning i planlegging av hva sykehuset skal jobbe med og stort arbeidspress på de faste overlegene, var grunner til at ingen makter å ta på seg oppgaven som tillitsvalgt.

– Skal Legeforeningen kunne bistå trenger vi. informasjon om hvordan det er ute på sykehusene. Det å delta på møter som dette er derfor både viktig og nyttig, og dere må derfor ikke nøle med å ta kontakt, sa Janbu. Hun nevnte også at Legeforeningens sekretariat har helsepolitisk og juridisk kompetanse som medlemmene kan benytte seg av.

Ønsker å kartlegge sykehusvirksomhet

Torunn Janbu kunne fortelle at Legeforeningen har satt i gang et prosjekt for å kartlegge sykehusvirksomhet, endringer av rammebetingelser og følger for medisinsk virksomhet. Bakgrunnen for dette er alle de henvendelser som kommer fra medlemmer i flere helseforetak som opplever sin hverdag som vanskelig, med uklare og lite forutsigbare rammebetingelser for sin medisinske virksomhet.

Janbu oppfordret legene til å danne et tillitsvalgtforum ved foretaket. – Da har dere flere å spille på og det er viktig ved et mindre sykehus som Kirkenes. Kontakt med regionsutvalget kan også være nyttig, sa hun.

– Benytt dere også av Finnmark legeforening, la Kenneth Johansen til. – Vi kan være et talerør inn i Helse Nord og inn til Legeforeningen sentralt, sa han.

Anbefalte artikler