Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Carl Christian Lein Størmer

I dette nummeret

Nyheter

Eline Feiring
Oda Riska
Trine B. Haugen
Oda Riska
Oda Riska
Åslaug Helland
Oda Riska
Erlend Hem
Erlend Hem
Charlotte Haug

Medisin og vitenskap

Holgeir Skjeie
Siv Nygaard
Henrik Stenwig Li
Bozidar Gardasevic
Arne Fetveit
Mette Brekke
Anton Langebrekke
Hans-Olaf Johannessen
Erik Qvigstad
Snorre Sollid
Terje Sundstrøm
Carsten Kock-Jensen
Niels Juul
Vagn Eskesen
Bo-Michael Bellander
Knut Wester
Bertil Romner
Ingrid Sie
Margrete Thorstad
Bjørg Marit Andersen
Rolf Lindemann
Mia C. Myhre
Mari Bakken
Drude Fugelseth
Cecilie F. Rustad
Berit Woldseth

Perspektiv og debatt

Bjørn Hofmann
Jens Erik Paulsen
Per Nortvedt
Jørgen G. Bramness
Ole-Christian Henriksen
Jan A. Pahle
Egill Hansen
Frank Becker
Sonja Erlenkamp
Charlotte Haug
Jesper Blinkenberg
Tobias Nieber
Janecke Thesen
Tone Kind Brekke
Anne Kveim Lie
Tore Gude
Camilla Hansen
Eili Sponheim
Anna Luise Kirkengen
Magne Nylenna

Aktuelt i foreningen

Cecilie Bakken
Miriam Kvanvik
Lise B. Johannessen
Elisabeth Søyland
Anne Winsnes Rødland

Oss imellom

Eline Feiring
Øyvind Rø
Jorunn Torgauten
Tor Jacob Moe
Ingeborg Eikenæs
Astor Reigstad
Mons Lie
Berit Mortensen
Claude Laurent
Morten Boysen
Ole Tvete
Knut Gjesdal
Tom Grotmol
Sverre Landaas
Randi Støen

På tampen