Ny mal for akuttmedisinkurs for allmennleger

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) har gjennomført prosjektet Fremtidens akuttmedisinkurs for allmennleger. Rapport fra prosjektet ligger på Internett, www.legevaktmedisin.no under fag, nyheter og publikasjoner.

  Det finnes i dag mange gode akuttmedisinkurs. Vi har studert innholdet i disse. Videre har vi sett på hvilke akuttmedisinske temaer som er sentrale for norsk legevaktmedisin, og hvilke pedagogiske metoder som fremmer formidling av kunnskap, ferdigheter og holdninger om disse temaene.

  På bakgrunn av dette har vi utarbeidet en mal for akuttmedisinkurs for allmennleger som ligger på nettstedet. Malen inneholder en oversikt og vurdering av hvilke øvelser og temaer som er aktuelle for akuttmedisinkurs for allmennleger, forslag til øvelser og kasuistikker, liste over nødvendig utstyr osv. Malen anbefales som grunnlag for gjennomføring av akuttmedisinkurs for allmennleger. Spesialitetskomiteen for allmennmedisin i Legeforeningen som godkjenner slike kurs, er av samme oppfatning. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin mener malen også bør danne grunnlag for obligatoriske akuttmedisinkurs for turnuskandidater. Momenter i malen kan også brukes som grunnlag for lokal tverrfaglig akuttmedisinsk trening.

  Vi er svært interessert i tilbakemeldinger på malen. Spesielt er vi interessert i kursarrangørers erfaringer og deltakeres evaluering av akuttmedisinkurs, nye forslag til kasuistikker, øvelser etc. Slike tilbakemeldinger kan sendes til jesper.blinkenberg@isf.uib.no. I arbeidet har vi hatt stor glede av velvilje fra flere kursarrangører og av samarbeidet med Norsk forening for allmennmedisins referansegruppe for legevaktmedisin.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media