Botulinumtoksin mot sikling

Olav Skatvedt Om forfatteren
Artikkel

Sikling kan volde mye besvær og irritasjon for mange pasienter. Injeksjon av botulinumtoksin A i de store spyttkjertlene kan ha god effekt.

Botulinumtoksin A brukes ved mange tilstander. Behandlingseffekten er ikke alltid like godt dokumentert, men det umiddelbare inntrykket er at effekten ofte er meget god. Det oppnås en forbigående parese i den muskelen som injiseres, inkludert glatt muskulatur. Behandlingen brukes ved bl.a. fokale dystonier, spastisk dysfoni (hakkete tale), cervikal dystoni, blefarospasme, hodetremor, larynxtremor, bruksisme (tanngnissing) og ved behandling av sikling.

Ved sikling har man tidligere forsøkt strålebehandling eller omfattende kirurgi, begge deler med tvilsom effekt. I en ny randomisert, kontrollert studie har man undersøkt effekten av botulinumtoksin A-injeksjon i de store spyttkjertlene hos 48 barn med cerebral parese i alderen 6 – 18 år (1).

Sikling ble registrert hver måned i et halvt år og etter ett år. Best effekt oppnådde man etter én måned, men det var statistisk sikker effekt også etter seks måneder. 16 av 24 barn som fikk aktiv behandling, hadde god effekt.

– Vi har behandlet pasienter med botulinumtoksin i flere år, særlig pasienter med spastisk dysfoni, og vi er i gang med en studie av retarderte barn med sikleproblemer, sier avdelingsoverlege Jens Øyvind Loven ved Øre-nese-hals-avdelingen, Lovisenberg Diakonale Sykehus.

– Injeksjonen settes ultralydveiledet, enten bare i kjevespyttkjertlene på begge sider eller både i kjevespyttkjertlene og ørespyttkjertlene bilateralt. I tillegg til å vurdere eventuell forskjell i denne effekten, ønsker vi å påvise optimal behandlingsdose. Det er ennå for tidlig å si noe om resultatene, sier Loven.

Anbefalte artikler