Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjon ved Ellen Huber, tlf. 23 10 91 96 eller register@legeforeningen.no

Torstein I. Bertelsen 1.12. 1923 – 23.2. 2008

Tormod Bjerkeset 14.9. 1932 – 6.4. 2008

Kjell Bottolfsen 17.1. 1928 – 28.1. 2008

Milda Dorothea Bruun 23.1. 1915 – 24.12. 2007

Hans Steinar Ersland 19.7. 1949 – 9.4. 2008

Sixten Franzén 26.11. 1919 – 15.3. 2008

Tove Teigen Friis 19.6. 1945 – 5.3. 2008

Anders Sopp Hovden 4.9. 1925 – 26.3. 2008

Kirsti Leganger 23.4. 1943 – 12.3. 2008

Raymond Møller 22.4. 1967 – 23.1. 2008

Dag Olav Grini Neckelmann 26.9. 1963 – 2.2. 2008

Per Eilert Omtvedt 11.1. 1917 – 10.2. 2008

Nils Adolf Retterstøl 3.10. 1924 – 9.2. 2008

Kjell Eystein Røkke 28.11. 1933 – 22.2. 2008

Emil Ihlen Steen 6.8. 1918 – 20.3. 2008

Helge Storm 25.2. 1919 – 2.4. 2008

Viggo Alfred Svensson 11.7. 1918 – 23.3. 2008

Johan Fr. Thue 22.7. 1919 – 5.3. 2008

Per Kristian Tønder 8.3. 1943 – 7.12. 2007

Tore D. Wichstrøm 5.6. 1918 – 10.3. 2008

Anbefalte artikler