Om en sorgprosess

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  H., Holm

  Pappa er en stjerne

  Når en far dør – en ung enke og tre døtre forteller. 216 s. Oslo: Aschehoug, 2007. Pris NOK 299

  ISBN 978-82-03-29124-1

  Dette er en usentimental og likefrem beretning skrevet om en plutselig endring i en families liv når far får en uhelbredelig kreftlidelse og dør etter kort tids sykdom. Beretningen er nesten brutalt ærlig og personlig. Dette er en styrke ved boken, fordi mange nok kan kjenne seg igjen i måten å reagere på og i dilemmaer knyttet til vanskelige valg. Forfatteren gir ingen oppskrift på hvordan slike hendelser kan takles, men hun beskriver mye av det som er viktig for mennesker som kommer i en slik livssituasjon.

  I beretningen er hovedfokus på første året etter familiefarens død, i hovedsak slik mor i familien opplever det. Tittelen kan forlede noen til å tro at det er barnas tanker og opplevelser den handler om. De små beretningene som barna formidler, er allikevel viktige. Kanskje de en gang vil kunne skrive sin egen bok. Det ville kunne gi voksne viktig lærdom for å kunne være bedre voksne for barn som mister en av foreldrene sine.

  Fire hovedavsnitt dekker fire faser fra faren blir syk til de første årene er gjennomlevd. En kort epilog kommer i tillegg. Forfatterens intensjon er å fortelle historien uten faglige fortolkninger. På den måten er den lærerik for mennesker i hjelpeapparatet, men den er nok mest av interesse for andre som kan lese den med gjenkjennelse av egen situasjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media