Gir bisfosfonater økt risiko for atrieflimmer?

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Det er neppe økt risiko for atrieflimmer og flutter ved oralt inntak av bisfosfonater.

Det er trolig ingen sammenheng mellom atrieflimmer og bisfosfonatbehandling.Illustrasjonsfoto © Mendil/BSIP/GV-Press

Studier har antydet at bisfosfonater kan gi økt risiko for atrieflimmer, men resultatene er sparsomme og inkonsistente. Nå har man undersøkt om det er en sammenheng mellom atrieflimmer og flutter og bruk av bisfosfonater mot osteoporose hos kvinner (1).

Pasient-kontroll-studien omfattet over 13 000 pasienter med atrieflimmer og flutter og 68 000 kontrollpersoner. 3,2 % av pasientene og 2,9 % av kontrollpersonene brukte bisfosfonater. Justert relativ risiko for atrieflimmer blant brukere var 0,95 (95 % KI 0,84 – 1,07). Det ble ikke observert forskjeller mellom nye brukere versus dem som hadde brukt medikamentet en stund.

– Resultatene tyder ikke på en assosiasjon mellom bisfosfonatbehandling og atrieflimmer, sier lege Johan Halse ved Osteoporoseklinikken i Oslo. Man kjenner heller ingen patofysiologisk mekanisme som eventuelt kan forklare en slik assosiasjon. Studien fjerner imidlertid ikke all tvil. Det var en høyere andel bisfosfonatbrukere blant pasienter med atrieflimmer enn blant kontrollpersonene før korreksjon for kardiovaskulære risikofaktorer. Studien omfatter dessuten ikke behandling med zoledronat.

Bisfosfonatbehandling reduserer betraktelig risikoen for de fleste typer frakturer, og gevinsten ved behandling er mye større enn betydningen av potensielle skadevirkninger. Få pasienter som ut fra alderskriterier representerer målgruppen for osteoporosebehandling, fikk i denne studien slik behandling, sier Halse.

Anbefalte artikler