Minneord

Knut Gjesdal, Tom Grotmol, Sverre Landaas, Randi Støen Om forfatterne
Artikkel

Knut Lande døde 18. januar 2008, 61 år gammel. Budskapet om hans plutselige bortgang ble mottatt med dyp sorg av hans mange kolleger og venner.

Knut hadde solid faglig bakgrunn. Etter å ha studert realfag i Trondheim fullførte han medisinstudiet ved Universitetet i Oslo i 1975. Han forsvarte den medisinske doktorgraden (Effects of plasma catecholamines on platelet function in normotensive and hypertensive subjects) ved Medisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus, i 1989. Deretter fulgte en periode som postdoktorstipendiat ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning på samme sykehus, med anvendelse av medisinsk informatikk på eksperimentelle sirkulasjonsfysiologiske problemstillinger. Senere begynte han å spesialisere seg i medisinsk biokjemi ved Radiumhospitalet. Etter en periode som overlege ved Sentrallaboratoriet, Aker universitetssykehus, fikk han overlegestilling ved Klinisk kjemisk avdeling på Ullevål universitetssykehus i 2000. Her var han engasjert i en rekke av avdelingens medisinskfaglige, laboratoriemessige og administrative virksomheter. Spesielt var han engasjert i diabeteskontroll ved bestemmelse av glykosylert hemoglobin og var norsk representant i det internasjonale standardiseringsarbeidet. Med sin bakgrunn i informatikk og statistikk ble han en nøkkelperson i utvikling og tilpassing av dataløsninger for behandling av laboratorieresultater. Knut hadde gode pedagogiske evner, og i perioden 1989 – 1997 var han sentral i Legeforeningens kurs i SPSS for Windows.

Friluftsliv spilte en viktig rolle i Knuts tilværelse. Han var en flittig bruker av marka og fjellet og hadde besteget cirka 80 topper over 2000 m. Til og fra jobben tilbakela han mange mil på sykkel i all slags vær. Med smittsom entusiasme og stort organisatorisk talent mobiliserte han venner og naboer, unge og gamle, til både fjellturer, kanoutflukter og sykkelekspedisjoner.

Knut var også en kulturelt interessert person. Han hadde stor sangglede og en særlig pasjon for Bellman og Beatles. Han deltok i kor og startet litteraturgruppe. Knut var dessuten et dypt samfunnsengasjert menneske. Tidlig tok han stilling mot USAs krigføring i Vietnam og mobiliserte medstudenter til studiesirkler og andre politiske aktiviteter. Han hadde et oppriktig ønske om å solidarisere seg med arbeiderklassen og arbeidet ved Duplotrykk i tre år etter medisinsk embedseksamen, men mente etter hvert at han kunne tjene folk og samfunn bedre ved å bruke sin akademiske utdanning. Han gikk inn i medisinen igjen som turnuskandidat ved Hamar sykehus og Moelv distrikt.

Knut var sosial av natur og lett å bli glad i. Han viste interesse og omsorg for alle, behandlet barn med en spesiell respekt og ærbødighet og lot barnas stemme telle like mye som de voksnes.

Vi sender våre varmeste tanker til Knuts nærmeste familie, som mistet en far, bror og ektemann så altfor tidlig.

På vegne av kolleger og venner

Anbefalte artikler