Legeforeningen i mediene

Artikkel

Legeforeningen mener legene må bli flinkere til å hjelpe røykere til å slutte. – Dette er en viktig jobb og vi må tilrettelegge bedre for dette, sier Jan Emil Kristoffersen, leder i Allmennlegeforeningen. Ifølge en fersk undersøkelse sier ni av ti pasienter at de ikke har blitt spurt av sin lege om de røyker eller ikke. Legeforeningen mener at pasienter skal tilbys en kort motiverende samtale hos allmennlegen. De skal gis oppmerksomhet knyttet til deres røykevaner over tid, og veiledningen skal være tilpasset den enkeltes helse- og livssituasjon. Kristoffersen sier at allmennlegene har kontakt med alle lag av befolkningen, og at de derfor har en spesielt viktig rolle når det gjelder å forebygge tobakksrelatert sykdom.

(ANB/Dagsavisen 3.6.2008)

De fleste uførepensjoner innvilges på bakgrunn av informasjon fra pasientene selv, og ikke etter objektive funn, ifølge en ny rapport. Det er i stor grad opp til legers skjønn å avgjøre både diagnose og grad av uførhet. Svein Aarseth, leder i Oslo legeforening, er ikke overrasket. – Jeg må ofte i stor grad stole på det pasienten forteller om hvordan han eller hun har det, sier han. Men han påpeker at de fleste som får en uførepensjon har vært lenge ute av yrkeslivet: Først gjennom en lang periode som sykemeldte, deretter på medisinsk rehabilitering og kanskje yrkesrettet attføring. – Fastlegen er den kjenner personen best og som har sett og fulgt utviklingen hos vedkommende over tid, sier Aarseth.

(Aftenposten 8.6.2008)

Obduksjonsfrekvensen ligger på rekordlave 8 prosent. Den norske patologforening har nå laget en egen brosjyre til bruk for både leger og pårørende. Patolog Cecilie Alfsen, tidligere leder for Patologforeningen, mener at folk burde få anledning til å sjekke hvor mange av de døde som obduseres før de la seg inn ved et sykehus. Måten legen følger opp dødsfall på, sier nemlig mye om kvaliteten på sykehuset, hevder overlegen. En internasjonal studie fra 2002 viste at andelen alvorlige feil ble redusert med 12,4 prosent for hver 10 % økning i obduksjonsraten. Alfsen hevder at den store nedgangen i dag ikke skyldes mangel på patologer, men mangel på begjæringer fra lege om obduksjon når en pasient dør. Nye rutiner har gjort det mer arbeidskrevende for legen å begjære obduksjon.

(Aftenposten 4.6.2008)

Anbefalte artikler