Svindelpreparater et økende problem

Oda Riska Om forfatteren
Artikkel

Kriminelt forfalskede legemidler er et økende problem både i vestlige land og i utviklingsland. I USA har et parti med heparin forårsaket 81 dødsfall siden november 2007 pga. en tilsatt skadelig kontaminant (1). De amerikanske legemiddelmyndighetene (FDA) tror kontaminanten (oversulfonert kondroitinsulfat), som er strukturelt veldig likt heparin og omtrent 100 ganger billigere, kan ha blitt tilsatt med vilje (2). Partiene med heparin kom fra en kinesisk underleverandør til Baxter International.

FDA har hatt en åttedobling i antall forfalskningssaker fra 2000 til 2006. I flere utviklingsland regnes det som sannsynlig at 10 – 30 % av medikamentene er forfalskninger. Slike forfalskninger er problematiske av flere grunner: mangel på aktiv ingrediens eller farlige kontaminanter kan føre til dødsfall, og små mengder av den aktive ingrediensen kan føre til økt resistensutvikling. Dette er særlig et problem med uekte antimalariatabletter (artemisin) i Asia og Afrika. I Sørøst-Asia er 33 – 53 % av disse kriminelle forfalskninger (3).

Kriminelle bruker sofistikerte metoder for å unngå at forfalskningene skal oppdages ved standard laboratorietester. I USA er det antatt at omsetningen av uekte preparater innen 2010 vil komme opp i 75 milliarder dollar (2).

I en epidemiologisk studie av kriminelle forfalskninger av artemisin i Sørøst-Asia ble det påvist at tabletter inneholdt antibiotika, paracetamol, eldre antimalariastoffer og safrol, som er et karsinogen (3). Mange av forfalskningene kom fra Kina. Studien, som ble gjort i et samarbeid mellom Verdens helseorganisasjon, Interpol og helsepersonell, har ført til flere arrestasjoner. Dette samarbeidet kan være en modell i arbeidet mot kriminelle og forfalskede legemidler.

Anbefalte artikler