Les mer om ...

Artikkel

Festivalberedskap

Alvorlige medisinske hendelser forekommer sjeldent ved store musikkarrangementer for ungdom. Under Quartfestivalen i Kristiansand ble det i perioden 2004 – 06 ikke registrert dødsfall eller tilfeller av hjertestans, respirasjonsstans eller alvorlig penetrerende traume. De fleste pasientene ble ferdigbehandlet på festivalområdet. Ved festivalen var den medisinske beredskapen primærhelsetjenestebasert, mens det ved liknende arrangementer i utlandet hovedsakelig benyttes personell fra annenlinjetjenesten. Offentlige norske retningslinjer for sanitetsberedskap ved massemønstringer bør utarbeides, mener artikkelforfatterne.

Syndere i sommersol

Sanitetstjeneste og pasientkontakter ved Quartfestivalen

Helseberedskap ved de olympiske leker

Tidsskriftets leserundersøkelse

De siste par tiår er Tidsskriftets leserundersøkelse blitt utført jevnlig. I 2007 svarte over halvparten av 1 117 respondenter at de brukte minst en halv time på hvert nummer av Tidsskriftet. Leserne ønsket mer av oversiktsartikler, nytt fra andre tidsskrift og Noe å lære av. Tre av fire brukte nettsidene i forskjellig grad, og andelen har økt siden 2001.

Tidsskriftets leserundersøkelse 2007

Endometriose

Smerter og infertilitet er dominerende symptomer ved endometriose, en tilstand med endometrievev utenfor livmorhulen. Det kan ta lang tid fra symptomdebut til diagnosen stilles. Symptomer, sykdomsutbredelse og kvinnens alder og ønsker har betydning for valg av behandling.

Kirurgisk behandling av endometriose

En pårørendes drøm

En kortere vei til diagnosen endometriose

Medisinstudenten Henrik Wergeland

17. juni i år er det 200 år siden Henrik Wergeland ble født i Kristiansand. Han var teolog og dikter, men det er kanskje mindre kjent at han også studerte medisin og botanikk i nesten to år. Den gang fungerte prestene som medisinske hjelpere i Norges avkroker.

Wergeland som medisiner

Døde Wergeland av lungekreft?

Sivilt-militært samarbeid i Afghanistan

Høsten 2005 overtok Norge ansvaret for stabiliseringsstyrken i Faryab-provinsen i Nordvest-Afghanistan. Helsetilbudet til befolkningen var marginalt, og det var behov for utstyr og strukturert kompetanseheving ved det regionale sykehuset i Meymaneh. Et norsk kirurgisk team har siden 2006 arbeidet med å etablere et anestesiprosjekt i regionen. De lokale kollegene ble teamets viktigste ressurs, og i dag drives anestesiavdelingen ved sykehuset i Meymaneh mer eller mindre av lokale. Militære legers rolle i væpnede konflikter blir også diskutert på lederplass.

Militære leger i væpnede konflikter

Anestesi og krig i Faryab

Anbefalte artikler