Forsterket sykehjem best

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Pasienter som får ferdigbehandling ved et forsterket sykehjem i stedet for i sykehus blir sjeldnere reinnlagt, klarer seg i større grad selv og har lavere dødelighet.

Helge Garåsen. Foto Carl-Erik Eriksson, Trondheim kommune

Slik konkluderer Helge Garåsen i sin ferske avhandling. 142 pasienter over 60 år innlagt ved St. Olavs Hospital for akutt sykdom eller forverring av kronisk sykdom inngikk i den randomiserte kontrollerte studien. Halvparten (intervensjonsgruppen) fikk ferdigbehandling ved intermediæravdeling på sykehjem, mens den andre halvparten fikk ferdigbehandling på sykehuset.

Etter seks måneder var det 25 % i intervensjonsgruppen som klarte seg selv, mot 10 % i sykehusgruppen. 18 % i intervensjonsgruppen var døde etter ett år, 31 % i sykehusgruppen.

– Ved sykehjemmet vurderes pasientens behov ut fra sykdomskonsekvens og funksjonsnivå, og behandlingen tilrettelegges i forhold til dette. En slik oppfølging er ikke mulig ved en ordinær, travel akuttavdeling, sier Garåsen til Tidsskriftet.

Han er likevel overrasket over forskjellene i dødelighet.

– Vi ble meget overrasket over at dødeligheten var lavere både etter seks måneder og 12 måneder. At det skulle slå så hardt ut, var umulig å forutse, sier Garåsen.

Garåsen disputerte for dr.med.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 4.4. 2008.


Forsterket sykehjem: Sykehjem med en høyere bemanning av leger, sykepleiere og fysioterapeuter enn ved et ordinært sykehjem.

Ferdigbehandling: Videre behandling av fortsatt syke pasienter der behandlingen startet i sykehus.

Anbefalte artikler