Sesonginfluensa kommer fra Øst- og Sørøst-Asia

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

De årlige influensaepidemiene forårsakes av virus fra Øst- og Sørøst-Asia og spres som følge av reise- og handelsaktivitetene. Den nye kunnskapen kan gi en bedre vaksine.

A(H3N2)-viruset er det influensaviruset som i størst grad forårsaker sykdom og død som følge av influensa. På grunn av kontinuerlige endringer i et av virusets overflateantigen (hemagglutinin) får vi med jevne mellomrom influensaepidemier. Opphavsstedet for disse epidemiene har vært uklart frem til nå. En multinasjonal forskergruppe har utført antigenetiske og genetiske analyser av humant influensa A(H3N2) for å komme nærmere et svar på om en ny epidemi et bestemt sted skyldes persistent virus fra forrige epidemi eller om den stammer fra epidemier i andre regioner (1).

Forskerne analyserte hemagglutinin i 13 000 H3N2-virus fra seks kontinenter i perioden 2002 – 07. Resultatene viste at det var en kontinuerlig sirkulasjon i Øst- og Sørøst-Asia via et nettverk av overlappende epidemier i flere regioner. Sesonginfluensa forårsaket av nye H3N2-varianter fra Øst- og Sørøst-Asia når Oseania, Nord-Amerika og Europa etter 6 – 9 måneder og Sør-Amerika noen måneder senere. Reise- og handelsforbindelsene kan forklare dette mønsteret.

– Dette er en svært interessant studie, sier lege Solveig Hauge ved Influensasenteret, Universitetet i Bergen. Siden influensaviruset stadig er i endring, må influensavaksinen oppdateres årlig. Enkelte år samsvarer vaksinen likevel dårlig med det sirkulerende viruset, noe som resulterer i en nedsatt vaksineeffektivitet.

Hvis trenden som ble observert i studieperioden representerer et generelt spredningsmønster, kan man ved å intensivere overvåkingen av influensa i Øst- og Sørøst-Asia oppdage nye influensavarianter tidligere. Denne kunnskapen kan brukes til å bedre samsvaret mellom vaksineviruset og det sirkulerende viruset og på denne måten få en mer effektiv vaksine, sier Hauge.

Anbefalte artikler