Nytt om navn

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Kirurg med et varmt hjerte

Paul Egil Gravem. Foto Helse Bergen

Overlege Paul Egil Gravem (f. 1948) ved Plastikkirurgisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus er tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull for et livslangt og nyskapende virke av nasjonal og internasjonal betydning og med store konsekvenser for folkehelsen. Allerede som nyutdannet lege dro han ut for å gjøre tjeneste som nødhjelpsarbeider i Sudan. Tilbake i Norge tok han spesialistutdanning i kirurgi og senere plastikkirurgi og arbeidet ved Tynset sykehus, Molde sykehus og Haukeland Universitetssykehus. Også mens han arbeidet her hadde han flere arbeidsopphold ved sykehus i Afrika, skriver Helse Bergen på sine nettsider.

I 1990 ble Gravem overlege ved plastikkirurgisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus, der han har hovedansvar for barn med leppe-kjeve-gane-spalte. Han har utviklet dette området til høy internasjonal standard. Han har også tatt opp det spesielle kirurgiske problemet med interseksuelle tilstander (genitale misdannelser) hos barn, og vært initiativtaker til oppbyggingen av en tverrfaglig enhet for fotproblemer hos pasienter med diabetes. Gravems kirurgiske ekspertise har også kommet pasienter i Øst-Europa til gode.

Selv er Gravem mest stolt av arbeidet han har gjort i Etiopia over en periode på mer enn 20 år, med kirurgi på spedalske, på barn med leppe-kjeve-gane-spalte og på barn og voksne med brannskader. I 1986 introduserte han en ny kirurgisk behandling av kroniske hælsår hos spedalske, en tilstand som i Afrika vanligvis fører til amputasjon. Han har også arrangert kurs for etiopiske leger og var initiativtaker til å starte opp en spesialavdeling for brannskadede i Etiopia.

Øyelege for de svakeste

Sigmund Spetalen. Foto Ole Bjørn Lier

Øyelege Sigmund Spetalen (f. 1937) er tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull for sin innsats for å undersøke og utrede synsfunksjon hos pasienter med multiple funksjonsvansker. Dette er en pasientgruppe som i øyemedisinske miljøer er blitt betegnet som umulig å undersøke, men Spetalen har funnet sin måte. Ved Huseby kompetansesenter har han med utrettelig tålmodighet, kreative evner og sitt lune og vennlige vesen klart å kommunisere med mange sterkt funksjonshemmede brukere, mange også med manglende språk, heter det i pressemeldingen fra Huseby kompetansesenter.

Han har også sett betydningen av å trekke inn andre grupper fagfolk i utredningsarbeidet og er arkitekten bak Husebys tverrfaglige utredningsmodell. Samarbeidet har vært en fordel både for de involverte fagpersonene, pasientene og de pårørende. Her inngår øyelege, optiker, optometrist, fysioterapeut, synspedagog, IT-råd-giver, nevropsykolog og sykepleier – alt etter behov. Modellen har virket kompetansehevende for de involverte fagpersonene i et sammensatt og komplisert fagfelt. For den som er synshemmet, og for pårørende, betyr dette at de kan få en helhetlig utredning og en enklere tilgang til ulike og nødvendig fagområder.

De siste årene har Spetalen også arbeidet med utredning av komplekse synsrelaterte vansker hos premature barn.

Anbefalte artikler