Celebert besøk

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Landsstyremøtet hadde i år besøk av to ledende representanter fra internasjonale legeorganisasjoner.

Edvard Hill (t.v.) og Michael Wilks var strålende fornøyd med å være invitert til landsstyremøtet. Foto Lise B. Johannessen

Michael Wilks, president i CPME – den europeiske legeorganisasjonen, og Edvard Hill, styreleder (Chair of Council) i Verdens legeorganisasjon (WMA), deltok blant annet under den helsepolitiske debatten. De ga begge uttrykk for at de syntes dette var interessant og lærerikt. – Det var en fascinerende debatt, sa Michael Wilks. Han mente at Legeforeningen kunne være stolt av at foreningen hadde fått så viktige politikere til å delta i en debatt som varte i nærmere tre timer.

I sin hilsen til landsstyret ga de uttrykk for at de satte stor pris på å bli invitert til møtet, for muligheten til å få et innblikk i det norske leger er opptatt av og til å møte kolleger.

Anbefalte artikler