Enighet i normaltarifforhandlingene

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Staten og Legeforeningen ble fredag 30. mai enige om rammen for vårens normaltariffoppgjør.

  Rammer i oppgjøret er 7,6 % per 1.7. 2008. I denne rammen ligger kompensasjon for kostnadsvekst (4,35 %) og inntektsutvikling (5,0 %) fra 2007 til 2008. Et såkalt overheng fra fjoråret på 0,9 % er tatt i betraktning. Legeforeningen har fått viktige gjennomslag for utgiftsdekning knyttet til krav om spirometri, avtalespesialistenes tidsbruk knyttet til økte rapporteringskrav og utgifter til obligatorisk tjenestepensjon for ansatte (OTP).

  – Jeg er glad for å kunne fortelle våre medlemmer at vi har oppnådd en forståelse for at nye og økte kostnader i privat legepraksis skal inndekkes ved statens forhandlingsbord. Dette er et viktig prinsipp som vi har jobbet målrettet med over lang tid. Vi var svært godt forberedt til disse forhandlingene og hadde god dokumentasjon for faktiske kostnadselementer. Vi har også fått på plass en viktig avtale om at partene sammen skal utrede de pensjonskostnader vi møter knyttet til krav om tariffavtaler med AFP-ordning og spesielle kostnader knyttet til de leger som har pensjonsordning i Klp for sine ansatte. Her ligger det betydelige utfordringer som det er behov for å kartlegge og følge opp videre. Det har stor betydning at staten har sagt seg villig til å utrede dette sammen med oss, sier president Torunn Janbu.

  Dekning av utgifter knyttet til Helsenett følger et eget løp i oppfølgning av et partssammensatt arbeid mellom staten og Legeforeningen. Slike utgifter er derfor ikke tatt inn som en del av rammen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media