Forlenget frist for nye reseptkoder

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nok en gang er fristen for å føre på de nye refusjonskodene på blåresepter blitt utvidet. Den nye fristen er 31.8. 2008.

  Resepter med gamle sykdomspunkter vil dermed være gyldige på apotekene til og med 31.12. 2008. Legemiddelverket har sendt brev til legene om at overgangsperioden er utvidet.

  Jan Emil Kristoffersen, leder i Allmennlegeforeningen, sier at en ny utsettelse åpenbart var nødvendig fordi leverandørene av elektroniske pasientjournalsystemer (EPJ) ikke har hatt mulighet til å ferdigstille de elektroniske løsningene i tide.

  – I sykehussektoren vil disse løsningene trolig ikke være klare før i andre halvår av 2008. Jeg regner imidlertid med at de erfaringene som Legemiddelverket har gjort seg i denne saken vil gi grunnlag for en evaluering og bedre koordinering av prosessene ved senere reformer, hvor jeg særlig tenker på den kommende e-reseptløsningen, sier Kristoffersen.

  Overgangsperioden var allerede utvidet fra 3. mars til 3. juni. Kristoffersen påpekte da at den elektroniske beslutningsstøtten ikke var ferdigutviklet, og at en lengre overgang ville redusere merarbeidet for leger og apotek med ekstra pasientbesøk for å fornye resepter.

  Statens legemiddelverk oppgir at de utvider fristen til 31. august fordi erfaringer fra de første månedene med nytt regelverk viser at det er behov for justering av refusjonskoder og innhold i refusjonslisten for legemidler innen psykiatrien, hvor diagnoser kan være særlig sensitive. Legemiddelverket har nå startet en ekstra gjennomgang av refusjonslisten for slike legemidler i samarbeid med NAV og de fagmedisinske foreningene. Reseptstatistikk fra april viste at legene hadde brukt de nye refusjonskodene på nærmere 50 % av nye resepter som ble ekspedert i sykehusapotek, og på i underkant av 30 % på nye resepter i vanlige apotek.

  Legemiddelverket spesifiserer at refusjonskoden ikke nødvendigvis er identisk med diagnosekoden som er dokumentert i pasientjournal. Refusjonskodene bygger på et utvalg koder på overordnet nivå. Det er valgfritt for legen å benytte enten ICPC- eller ICD-refusjonskoder, understreker etaten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media