()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sten ble født i Visby på Gotland 22. juli 1942. Han døde 7. mai 2008, 65 år gammel.

  Sten hadde hele sin utdanning i Lund i Sverige; først medisinsk embetseksamen, deretter audiologi, spesialisering i øre-nese-hals-sykdommer og i 1981 medisinsk doktorgrad. I 1998 ble han ansatt som overlege ved Øre-nese-halsavdelingen, Rikshospitalet og i 2004 som professor II ved Universitetet i Oslo. Fra 2005 til høsten 2007 var han avdelingssjef ved samme avdeling inntil han fikk en uhelbredelig kreftsykdom.

  Hele hans utdanning og senere yrkesaktive liv var viet til øresykdommer og hørselsomsorg, spesielt hørselshemmede og døve barn. Fra den spede begynnelse i utviklingen av cochleaimplantat i 1980-årene har han gitt betydelig bidrag i utviklingen og anvendelsen av dette hjelpemidlet for døve. Han opparbeidet seg betydelig kompetanse innen sykdommer i det indre øret og mellomøret, og han var en fremragende ørekirurg. I tillegg til stilling ved Universitetet i Oslo hadde han et gjesteprofessorat i audiologi i Lund og var engasjert i utdanningsprosjekt i Latvia og Thailand.

  Arbeidskapasiteten var helt unik. Etter at han ble alvorlig syk, var han daglig på arbeid. Han var fullt ut klar over sin sykdomsprognose, og så langt det var mulig ønsket han å sluttføre pågående prosjekt og rydde etter seg. Den enorme arbeidskraften hentet han, tror vi, fra et lykkelig familieliv og som friluftsmann med turer i Nordmarka vinter som sommer. Han hadde sine daglige fot- eller sykkelturer mellom sitt hjem på Voksenkollen og sykehuset.

  Alle med interesse for hørselsproblematikk og ørekirurgi i Skandinavia for øvrig nøt av hans engasjement, enorme kunnskaper, evne til å formidle, begeistre og å inspirere. Han har veiledet flere doktorgradskandidater og hovedfagsstudenter i Norge og Sverige og hadde selv en betydelig vitenskapelig produksjon.

  Mange pasienter og deres pårørende takker Sten. Sten var også en meget avholdt og respektert kollega og sjef. Det er vemodig at han ikke lenger er blant oss. «Han var en högtidsdag till människan.» Alle kollegene vil dypt savne hans arbeidsinnsats, behagelige vesen og lune humor. Våre tanker og medfølelse går først og fremst til hans kjære Eva, barn og barnebarn.

  For alle ansatte ved Øre-nese-halsavdelingen, Rikshospitalet

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media