Fra landsstyremøtet

Artikkel

Vi har bedt noen av landsstyredelegatene dele sine erfaringer og synspunkter på landsstyremøtet, og si litt om hva de synes var de viktigste sakene.

Kristin Kornelia Utne Johannessen, Norsk medisinstudentforening

– Det er første gang jeg er på landsstyremøte, og jeg synes det er interessant å se de forskjellige grupperingene og høre hva de har å si. Jeg er interessert i politikk, og gledet meg veldig til den helsepolitiske debatten. Det var spennende å høre politikernes syn og hvordan deres synsvinkler skilte seg fra legenes. Samtidig varierer legenes ståsted. For eksempel er det forskjell på om de jobber i by eller distrikt, og det ser man i slike debatter.

– Jeg synes både statusrapporten om helsetjenester til ikke-vestlige innvandrere og statusrapporten om lokalsykehusfunksjoner i psykisk helsevern er viktige. Rapporten om helsetjenester til ikke-vestlige innvandrere er svært interessant. Samtidig synes jeg det som lederen i Norsk medisinstudentforening, Einar Vie Sundal tok opp om forflytning av leger i alle ledd, er noe vi må se nærmere på. Her kommer behovet for leger i distriktene gjerne i konflikt med hensynet til at legene har familie og et ønske om fast bosted.

Ivar Halvorsen, Rogaland legeforening

– Dette er et veldig bra landsstyremøte, og det var en bedre helsepolitisk debatt enn vanlig. Jeg synes det er artig at spesielt Sylvia Brustad, men også Erna Solberg, viste litt mer av kortene sine enn de pleier. Ellers synes jeg Legeforeningen har arbeidet veldig godt med de to statusrapportene, og det er inspirerende å kunne ta dem med hjem til eget fylke. Spesielt skal vi gjøre noe i forhold til rapporten om lokalsykehusfunksjoner i psykisk helsevern. Organisering og struktur er noe lokalforeningene kan engasjere seg i med tyngde.

– Det er spesielt én ting jeg mener er veldig viktig, og det gjelder de håpløse arbeidsforholdene ved lokale legevakter. Det er frustrerende at det ikke skjer så mye på den fronten, men jeg skjønner at dette er snakk om tunge prosesser som foregår bak lukkede dører.

Marit Skogstad, Norsk forening for arbeidsmedisin

– Dette er mitt første landsstyremøte, og jeg synes det er spennende å være her. Det er et velorganisert arrangement, og det er flott at så mange grupperinger er representert. Dessuten er det bra fordelt med tanke på kjønn og geografisk tilhørighet. Det er imponerende hvor godt forberedt sakene er, presentasjonene er gode og møteledelsen forbilledlig. Legeforeningen er en solid forening som det er morsomt å være en del av. Jeg har fått bedre innblikk i foreningen ved å være her nå.

– Jeg jobber med forebyggende medisin, og jeg savner mer oppmerksomhet mot forebyggende medisin og arbeidsmedisin i forskningsrapporten. Arbeidsmedisinere kan nå store grupper som helsevesenet ikke når tidsnok, og på den måten bidra til å bedre folkehelsen. For eksempel kan vi jobbe forebyggende i forhold til eksponeringer på arbeidsplassene som kan samvirke med røyking. Vi kan få folk til å ta hånd om egen helse før de må medisineres eller motta annen behandling.

Peder Skancke, Yngre legers forening

– Det er mitt første landsstyremøte, så dette er en helt ny erfaring for meg. Det er interessant å se hvordan ting fungerer i praksis og hvor mye politikk det faktisk er snakk om. Det er artig å oppleve spillet bak kulissene og hva som skjer før ting kommer på papiret. Samtidig er det et «snilt» landsstyremøte, uten de helt store kampsakene og de heftigste debattene. I tillegg er dette er sosialt forum, hvor vi møter nye personer og hører andre synspunkter.

– Jeg synes rapporten om helsetjenester til ikke-vestlige innvandrere er veldig interessant og relevant. Først og fremst for byene, men også for mindre steder med få innvandrere, hvor det kanskje er vanskelig å tilrettelegge for et komplett tilbud. Den andre statusrapporten er også viktig. Etter å ha hatt turnus i distriktet, ser jeg behovet for å øke akuttilbudet i psykisk helsevern lokalt, slik at det blir et tilbud 24 timer i døgnet.

Anbefalte artikler