Translasjonsforskning i Bergen

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Artikkelen er et eksempel på et samarbeid mellom spesialister innen genforskning og leger med ansvar for pasientbehandling.

Det pågår nå et samarbeid med et legemiddelfirma for å videreutvikle medisinen slik at effekten av FGFR2-hemming hos pasienter med langtkommet livmorkreft kan studeres. Det vil ta tid å utvikle et nytt medikament, men dette kan være et viktig funn for å finne frem til mer effektiv behandling for kvinner med kreft i livmorslimhinnen.

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, Institutt for klinisk medisin og Gades institutt, Universitetet i Bergen, Harvard University og Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA.


Målrettet behandling: Kreft kan skyldes mutasjoner i en rekke faktorer som regulerer cellens signalnettverk og vekst. Hemming av cellevekst med cellegift har den ulempen at normale celler også skades. Man ønsker derfor å utvikle behandling som i større grad bare rammer kreftcellene. Nylig er det utviklet en målrettet behandling mot bl.a. brystkreft, blodkreft og lungekreft. Et overordnet mål for forskerteamet var å finne genforandringer som kunne være gjenstand for slik målrettet behandling ved livmorkreft.

FGFR2 (fibroblast growth factor receptor 2): fibroblastvekstfaktorreseptor 2.

Anbefalte artikler