Vedtok resolusjon om psykisk helsevern

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Terskelen for å utløse øyeblikkelig hjelp-plikten innen psykisk helsevern er for høy, mener Legeforeningens landsstyre.

Tor Øystein Seierstad presenterte rapporten om lokalsykehusenes rolle innen psykisk helsevern. Foto Lise B. Johannessen

I en resolusjon påpeker landsstyret at for å sikre en forsvarlig lokalsykehusfunksjon i psykisk helsevern, så må psykiatrisk spesialistkompetanse for barn, unge og voksne styrkes.

I resolusjonen sies det videre: Det er en forutsetning for å tilby spesialisthelsetjenester at pasienten møter en spesialist.

Terskelen for å utløse øyeblikkelig hjelp-plikten innen psykisk helsevern er for høy. Pasienter med psykiske lidelser må gis likeverdig tilgang til øyeblikkelig hjelp fra spesialisthelsetjenesten som somatisk syke. Øyeblikkelig hjelp-plikten må gjøres gjeldende på lokalsykehusnivå innen det psykiske helsevernet. Den akuttmedisinske behandlingskjeden i psykisk helsevern må ha 24 timers tilgjengelighet på alle nivå inkludert lokalsykehusnivået. Det må sikres tilstrekkelig psykiatrisk spesialistbemanning innen det enkelte foretak til å dekke en døgnkontinuerlig beredskap på lokalsykehusnivå innen psykisk helsevern.

Behandlingen av rusmiddelavhengige med psykiatrisk lidelse bør integreres i behandlingstilbudet og ikke lokaliseres til egne ruspoliklinikker.

Det er behov for styrket kommunikasjon og samhandling med fastlegene.

Legeforeningen mener at samhandlingen innen psykisk helsevern i overgangen fra barn og unge til voksne må bedres.

Anbefalte artikler