Psykiske problemer hos barn og unge som snorker

Eli Sørensen Om forfatteren
Artikkel

Problemer med oppførsel, følelser, innlæring og AD/HD forekommer svært ofte hos barn og unge som snorker, som har episoder med nedsatt respirasjon eller som har pustestopp når de sover.

Sannsynligheten for psykiske vansker øker dersom barna er overvektige, sover for lite i forhold til alderen og har andre søvnlidelser i tillegg til respirasjonsforstyrrelsen. Spesielt øker sannsynligheten dersom barna har minst én søvnlidelse i tillegg. Selve alvorlighetsgraden av respirasjonsforstyrrelse ser ut til å ha svakere innvirkning. Barn og unge som bare snorker, kan derfor være like utsatt for psykiske symptomer og innlæringsvansker som dem med alvorlig obstruktiv søvnlidelse. Det viser en gjennomgang av pasientjournalene til 235 amerikanske barn og unge i alderen 3 – 18 år hvor det ble gjort full søvnutredning med polysomnografi (1).

– Denne undersøkelsen understreker betydningen av å utvikle kapasitet og kompetanse for full søvnutredning av barn i Norge, sier overlege Harriet Akre ved Søvnlaboratoriet, Lovisenberg Diakonale Sykehus.

– Leger som behandler barn, må være oppmerksom på komplikasjonene av snorking og pustevansker i søvne, og omvendt at barne- og ungdomspsykiatriske vansker kan ha en slik årsak. Både barn og unge rammes, men det er få som blir henvist etter seks års alder i Norge.

Barn som er operert med adenotonsillektomi for respirasjonsforstyrrelser under søvn, må følges opp. De barna som ikke får den forventede bedringen av snorking og søvnforstyrrelser etter operasjon, bør få utført full polysomnografi. Det er den eneste muligheten for å diagnostisere andre søvnlidelser som også kan være til stede, sier Akre.

Anbefalte artikler