Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Ragnhild Ørstavik
Per Egil Kummervold
Åslaug Helland
Charlotte Haug

Medisin og vitenskap

Håkon Reikvam
Unni Sandaker Blom
Einar Kristoffersen
Knut Liseth
Øystein Bruserud
Tor Hervig
Camilla Borthen Methlie
Jan Schjøtt
Jon Andsnes Berg
Håkon Lasse Leira
Unni Bratt
Siri Slåstad
Tor Brøvig Aasen

Perspektiv og debatt

Lars Johan Materstvedt
Reidun Førde
Sophie D. Fosså
Andrea Egey
Svein Andreas Haukaas
Anders Angelsen
Olbjørn Klepp
Viktor Berge
Karol Axcrona
Wolfgang Lilleby
Steinar Tretli
Rune Kvåle
Eivor Hernes
Truls E. Bjerklund Johansen
Bjørn Hofmann
Erik Pomp
Per-Jostein Samuelsen
Per Arne Norum
Marit Fjellhaug Nylund
Einar Kringlen
Jannike Engelstad Snoek
Grete Dyb
Pål Kristensen
Guttorm Brattebø
Tron Krosshaug
Roald Bahr

Aktuelt i foreningen

Knut E. Braaten
Hanne B. Riise-Hanssen
Knut E. Braaten

Oss imellom

Jan Henrik Lund
Gunnar Hansen
Arve Sundset
Tone Sjåheim
Johan Emil Lange
Norvald Langeland
Lars B. Skogland
Harald Steen
Morten Skjørshammer
Oddvar Andrup
Tore K. Kvien
Mons Lie
Knut E. Schrøder
Steinar Solberg

På tampen

Njål Høstmælingen