Høy dødelighet blant nyfødte i Pakistan

Oda Riska Om forfatteren
Artikkel

Forskere har funnet en overraskende høy dødelighet blant nyfødte i en urban befolkning i Pakistan med god tilgang til helsetjenester (1). Ifølge Imtiaz Jehan og kolleger tyder resultatene på at bedre kvalitet på helsetjenester er avgjørende for å redusere neonatal dødelighet.

Studien var basert på 1 280 fødsler i Latifabad, Hyderabad i Pakistan i perioden 2003 – 05. De første 28 levedager var mortalitetsraten 47,3 per 1 000 levendefødte barn. Perinatal mortalitetsrate (dødfødte og dødsfall de første 28 dagene) var hele 82,5 per 1 000 fødsler. For tidlig fødsel, keisersnitt og komplikasjoner under fødselen var assosiert med dødelighet blant de nyfødte. Det ble utført keisersnitt hos 19 %, noe som er høyere enn hva FN anbefaler (5 – 15 %).

Rundt 45 % av dødsfallene skjedde innen 48 timer og 73 % i løpet av den første uken. Verken fødsel i en helsefasilitet eller fødsel med helsepersonell til stede var assosiert med færre dødsfall. Nesten alle (88 %) nyfødte som døde, fikk behandling, og hele 75 % døde i sykehus.

Pakistan har en av de høyest rapporterte mortalitetsratene i verden blant nyfødte – 49 per 1 000 levendefødte. Forfatterne hadde forventet en signifikant lavere mortalitetsrate i denne studien, der de fleste hadde god tilgang til helsetjenester.

– Vi tror det er to årsaker til dette. For det første mistenker vi at Pakistans mortalitetsrate egentlig er mye høyere enn angitt på grunn av underrapportering. Og til tross for tilsynelatende god tilgang til helsetjenester, kan det være at kvaliteten på disse ikke er optimal, sier Jehan.

Anbefalte artikler